Aan de oorspronkelijke dienstenrichtlijn is heel wat geschaafd. Zelfs het controversiële 'oorsprongslandprincipe' is geschrapt. Zal het vrije verkeer van diensten nu belemmerd worden?

MARIANNE THYSSEN: Zeker niet, het wordt er eerder eenvoudiger op om diensten in een andere lidstaat aan te bieden. Let wel, dat het principe van het land van oorsprong niet meer geldt, betekent nog niet dat het land van bestemming nu alle regels aan dienstverleners uit andere lidstaten kan opleggen. Er komt een verdeling over de twee lidstaten. De nieuwe richtlijn wil een administratieve vereenvoudiging doorvoeren voor iedereen die zijn diensten aanbiedt in een andere dan...

MARIANNE THYSSEN: Zeker niet, het wordt er eerder eenvoudiger op om diensten in een andere lidstaat aan te bieden. Let wel, dat het principe van het land van oorsprong niet meer geldt, betekent nog niet dat het land van bestemming nu alle regels aan dienstverleners uit andere lidstaten kan opleggen. Er komt een verdeling over de twee lidstaten. De nieuwe richtlijn wil een administratieve vereenvoudiging doorvoeren voor iedereen die zijn diensten aanbiedt in een andere dan zijn eigen lidstaat. Een voorbeeld. Stel dat een bouwbedrijf dat gevestigd is in Letland bij ons wil komen bouwen, dan zal de nieuwe richtlijn - gesteld dat ze het haalt - voorkomen dat hij dubbele certificaten moet afleveren. Zeker, in het land van oorsprong zal hij gecontroleerd worden, en wél op die punten die het best ter plaatse kunnen worden nagetrokken. Is een Tsjechische schilder die hier wil werken wel een echte zelfstandige? Beschikt een Hongaarse consultant wel over de beroepskwalificaties die hij vermeldt? Overige controles zullen in het land van bestemming plaatsvinden. De administraties van de twee lidstaten zullen moeten samenwerken via één contactpunt. Doen ze dat niet, dan komen ze hun wettelijke verplichtingen niet na en kunnen ze voor het Hof van Justitie worden gedaagd. THYSSEN: De dienstenrichtlijn is een kaderrichtlijn. Dat betekent dat het gastland zelf nog eisen kan stellen, als het die maar kan verantwoorden. Zo kan een lidstaat eisen dat dienstverleners uit een andere lidstaat regels naleven, die noodzakelijk zijn om de openbare orde te kunnen handhaven, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het leefmilieu. THYSSEN: Dat klopt. Letse schilders die hier werken en in dienst zijn van een Lets schildersbedrijf, werken onder het Belgisch arbeidsrecht, tegen Belgische lonen en onder Belgische cao's. Dat staat zo in de detacheringsrichtlijn van 1996, die zegt dat 'gedetacheerde' werknemers onder de regels van het land van bestemming vallen. De dienstenrichtlijn, die trouwens niet geldt voor werknemers in loonverband, heeft daar niets aan veranderd. THYSSEN: Misschien zijn ze kwalitatief beter, werken ze harder. Misschien zijn ze ook bereid te werken tegen minimumlonen. Ze vallen onder het socialezekerheidsstelsel van hun land van oorsprong, wat hen mogelijk ook goedkoper maakt. THYSSEN: Om evidente redenen worden zij apart gereglementeerd. I.V.D.