JA

'Het Provinciaal Integratie Centrum vindt het een goede zaak om de politie in te zetten tegen discriminatie aan de discotheekingang. Wij zijn heel erg te vinden voor het initiatief van de Hasseltse procureur des Konings Marc Rubens. Je staat op zaterdagavond in je nette pakje voor de discotheekingang te dringen, maar je mag niet binnen vanwege je huidskleur. Dat is iets verschrikkelijks. Om dan alleen, in je outfit, naar het politiebureau te tenen, is heel wat moed nodig. Getuigen zijn meestal moeilijk te vinden.
...

'Het Provinciaal Integratie Centrum vindt het een goede zaak om de politie in te zetten tegen discriminatie aan de discotheekingang. Wij zijn heel erg te vinden voor het initiatief van de Hasseltse procureur des Konings Marc Rubens. Je staat op zaterdagavond in je nette pakje voor de discotheekingang te dringen, maar je mag niet binnen vanwege je huidskleur. Dat is iets verschrikkelijks. Om dan alleen, in je outfit, naar het politiebureau te tenen, is heel wat moed nodig. Getuigen zijn meestal moeilijk te vinden. Vaak geven jongeren geen gevolg aan die discriminatie. Klachten worden veelal geseponeerd. Daarom trekken jongeren van etnisch culturele minderheden naar Nederland om uit te gaan. Of zoeken ze alternatieven. Wanneer de politie in geval van discriminatie meteen ter plaatse komt, kan die het incident inschatten. De politie kan informatie inwinnen van andere jongeren, security-personeel en de discotheekuitbaters zelf. Een eenzijdig verhaal is verleden tijd. De politie kan alle betrokken partijen aanspreken. Zo krijgen de klachtendossiers meer volume en gewicht. De dossiers worden minder snel geseponeerd, omdat ze doorspekt zijn met verschillende getuigenissen. De kans is groter dat de klachten ook werkelijk tot een veroordeling leiden. Anderzijds kan de politie ook ter plekke vaststellen wanneer een klacht ongegrond is. Bijvoorbeeld wanneer jongeren terecht worden geweigerd aan de ingang omdat ze keetschoppers zijn. De politie kan de klachten grondig onderzoeken. De nieuwe aanpak levert de politiediensten meer werk op. Maar volgens de procureur worden de politiediensten hierop voorbereid. Of de politie echt opgewassen is tegen deze taak is een randvoorwaarde. De essentie van het initiatief is dat we uitdragen hoe verwerpelijk discriminatie is. Het initiatief creëert een maatschappelijk draagvlak voor de discriminatieproblematiek. Het geeft een signaal aan de uitbaters van discotheken en aan de uitgaande jeugd. Het wordt duidelijk dat de politiediensten discriminatie ernstig nemen. En het wordt duidelijk voor de samenleving dat elke vorm van discriminatie verschrikkelijk is.''Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de Hasseltse procureur Marc Rubens met dit initiatief om politie te laten optreden tegen discriminatie. Ik kan niet anders dan me aan de wettelijke regels te houden. Maar de wetgeving wijkt hier sterk af van de maatschappelijke werkelijkheid. Ongetwijfeld gaan heel veel jongeren die geen toegang krijgen tot de discotheek gebruik maken van de nieuwe regeling. Ze gaan een beroep doen op de politie omdat ze niet binnen mogen. Ze wenden discriminatie als reden voor, terwijl ze meestal geweigerd worden om heel andere redenen. Bijvoorbeeld omdat ze altijd kabaal zoeken of drugs dealen. De politie zal steeds ter plaatse moeten komen, hoewel het slechts zeer zelden om echte discriminatie gaat. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de drugsproblematiek. In principe moet een discotheek bij elke gevonden joint of xtc-tablet de politie verwittigen. Stel je dat eens in werkelijkheid voor. De politie zou het geweldig op haar heupen krijgen van al die oproepen. Ook in dit geval vrees ik dat de politie zal worden overstelpt met klachten. Voor een discotheekuitbater is het toch ook niet werkbaar dat de politie telkens op de stoep staat wanneer iemand, van welke origine ook, geweigerd wordt. Ik vraag me voorzichtig af of de politiediensten geen andere prioriteiten hebben. Discriminatie is een complex maatschappelijk probleem. En waarom wordt de discotheekuitbater daar zomaar opeens mee beladen? Als uitbater moet ik in de eerste plaats de veiligheid van mijn danstent garanderen. Ik wil dat de mensen zich zorgeloos kunnen amuseren. En de politiek die wij aan de deur voeren, moet de veiligheid en het amusement van mijn cliënteel waarborgen. Ik ben toch niet racistisch omdat ik mijn zaak soms moet beschermen. Wie het huisreglement van Boccaccio respecteert, mag binnen, ongeacht de huidskleur. Alleen is het jammer dat het vaak vreemdelingen zijn die zich niet aan onze regels houden. Discotheekuitbaters willen alleen geld verdienen. En de huidskleur van onze cliënteel is totaal onbelangrijk.'Opgetekend door Sarah Van Leuvenhaege'De essentie is uitdragen hoe verwerpelijk discriminatie is.''Ik moet in de eerste plaats de veiligheid van mijn danstent garanderen.'