MIEKE VAN HECKE
...

MIEKE VAN HECKE Waarom mogen advocaten, notarissen, familieleden of slimme buren tussenkomen in een dossier, en een politicus niet ? Zolang het maar schriftelijk gebeurt en de brief van de politicus in het dossier belandt. Vlaams parlementslid Mieke Van Hecke (CVP) is gewonnen voor dienstbaarheid.?Er bestaat een onderscheid tussen sociaal dienstbetoon en de verguisde tussenkomsten om individuele dossiers te beïnvloeden door politiek gewicht in de administratieve schaal te werpen. Maar sociaal dienstbetoon moet. Politici worden over zowat alles aangesproken. Dat gaat van mensen die geen baan vinden, of die last hebben met de aannemer die hun huis bouwt, tot zelfs familiale problemen. Wij zijn er om te luisteren en de mensen de weg te wijzen. CVP-mandatarissen zijn erg bereikbaar omdat wij dikwijls vanuit een lokaal engagement in de nationale politiek belanden. Wij mogen die band met de lokale gemeenschap niet verbreken. Omdat de mensen mijn juridische vorming kennen, komen zij hun probleem voorleggen vooraleer de soms moeilijke stap naar professionele hulp te zetten. Vandaag kan iedereen in elk dossier tussenkomen, als hij maar kapitaalkrachtig is en een advocaat kan nemen. Als mensen problemen hebben, help ik hen de eerste en tweede brief onder hun naam te schrijven. Als er geen antwoord volgt, vraag ik in eigen naam waarom dat is. Politici mogen ook bij een beoordelende administratie tussenkomen om, bijvoorbeeld, op sociale aspecten te wijzen. Ik vroeg de administratie stedebouw aandacht voor het probleem van een MS-patiënt die gelijkvloers moest wonen, maar geen veranda mocht bouwen na de afschaffing van het mini-decreet. Dat kan, als de tussenkomst schriftelijk gebeurt en de brief in het dossier terechtkomt. Dan zullen er geen interventies meer zijn, enkel om een dossier sneller te laten gaan of om iets te vragen wat niet mag. Maar waarom zou een parlementair niet mogen tussenkomen, als advocaten, notarissen, een slimme gebuur of een familielid dat wel mogen ? Ik stel mijn ervaring, kennis en assertiviteit maar niet mijn politieke macht, ter beschikking van de onmondigen. Hoe beter de administratie werkt, hoe minder dienstbetoon. Maar die eerstelijnshulp is er niet, ook niet in de gemeenten. Ik zal het toejuichen als de wetgeving doorzichtiger en de administratie opener wordt. Maar voorlopig zijn politici de laagste drempel voor de mensen. Als dienstbetoon dienstbaarheid is, is dat ook geen probleem.? HERMAN LAUWERS Politici mogen geen reclame maken voor dienstbetoon en de Vlaamse ombudsman moet politieke tussenkomsten opsporen. Dat zegt Vlaams parlementslid Herman Lauwers (VU). Het dienstbetoon afschaffen, betekent evenwel niet dat politici de mensen zomaar wandelen sturen.?Ik heb nooit aan dienstbetoon gedaan en dat ook aangekondigd in de lokale pers. Dienstbetoon wekt de indruk dat mensen een politicus onder de arm moeten nemen om aan hun rechten te komen. In die zin ondermijnt dienstbetoon de geloofwaardigheid van de democratie. Maar politici die wel aan dienstbetoon doen, moeten niet denken dat wie het niet doet, zich opsluit in een burcht en geïsoleerd is van de wereld. Ik word ook aangeklampt, getelefoneerd of geschreven en stuur die mensen niet wandelen. Ik heb altijd de telefoonnumers van de bevoegde ombudsdiensten op zak. In zeventig procent van de gevallen volstaat het om mensen naar die diensten te verwijzen. Dat politici een ombudsfunctie hebben, gaat niet meer op. Wat niet belet dat politici moeten luisteren. Natuurlijk kunnen mensen ons over politieke beslissingen vinden. Als de kleuterleidsters het niet eens zijn met de beslissing om kinderen pas vanaf drie jaar naar school te sturen, dan luister ik graag naar hun argumenten. Wij moeten de uitwassen bestrijden, zonder te veel te reglementeren. Ik ben voor twee maatregelen tegen het georganiseerde dienstbetoon. De eerste is een verbod om de zitdagen bekend te maken, net zoals dokters en advocaten geen reclame mogen maken. Een tweede maatregel is een verbod om voor individuele dossiers, schriftelijk of mondeling, tussen te komen bij administraties. Daarvoor zijn er ombudsdiensten. De Vlaamse ombudsdienst kan de controle op mogelijke misbruiken uitoefenen en ambtenaren moeten politieke tussenkomsten kunnen signaleren. Want dikwijls gaat het om ongeoorloofde voorspraak. Deze maatregelen gelden ook voor lokale politici. Met info- en ombudsdiensten, verantwoordelijke ambtenaren of meldingskaarten kan in de gemeenten negentig procent van de vragen worden beantwoord. En als het om politieke beslissingen van gemeenteraad of schepencollege gaat, kan er een afspraak worden gemaakt. Politici moeten aanspreekbaar zijn en praten met wie ze willen. Maar ze mogen het dienstbetoon niet uitbouwen om de administratie politiek te passeren.? Opgetekend door Peter Renard