Nadat het stemrecht voor vrouwen was veroverd, bleef het lang stil. Pas tegen het einde van de jaren zestig startten de acties om vrouwen te overtuigen voor vrouwen te stemmen en onder de slogan 'Geen vrouw geen stem' partijen aan te manen om vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Dat klinkt ondertussen modieuzer - 'ritsen' -, maar het principe blijft hetzelfde.
...

Nadat het stemrecht voor vrouwen was veroverd, bleef het lang stil. Pas tegen het einde van de jaren zestig startten de acties om vrouwen te overtuigen voor vrouwen te stemmen en onder de slogan 'Geen vrouw geen stem' partijen aan te manen om vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Dat klinkt ondertussen modieuzer - 'ritsen' -, maar het principe blijft hetzelfde. Ondertussen zitten er vrouwen in gemeentebesturen, parlementen en raden. Gelukt dus? Niet helemaal. Dergelijke positieve discriminatie moet immers van twee kanten komen: van de kiezers en van de kandidaten. En dat gebeurt niet. Vrouwen stemmen niet op vrouwen, vrouwen zijn geen kandidaat voor de politieke lijsten. En waarom niet? Omdat vrouwen nog steeds het huishouden doen, enzovoort. Maar ook omdat gewone vrouwen (en mannen) niet de minste interesse hebben voor politiek. En daar hebben de vrouwen en de jongeren op de lijst niets aan veranderd. Want de huidige en voorbije generaties politica's vertonen exact dezelfde kwalen als hun mannelijke tegenhangers. Van de ene dag op de andere zijn ze blijkbaar niet meer in staat om normale zinnen te bouwen, gewone woorden te gebruiken en vooral, vooral te weten wat er bij gewone mensen leeft. Eenmaal opgenomen in de macht zijn ze blijkbaar vergeten dat de kiezers die op hen stemden, echt wel moeten rekenen om het einde van de maand te halen. Hun contact met de mensen is 'georganiseerd' en schaars. De drukke 'agenda' niet waar. Datzelfde verhaal is zonder meer toepasbaar op wat nu in Antwerpen gebeurt. Waar zijn de allochtone politici die van zichzelf verklaren dat ze rolmodel zijn voor jonge allochtonen? Waarom zijn ze zo 'geïntegreerd' dat ook zij Wetstratees spreken? En bij uitbreiding: waarom wordt de straat nu overgelaten aan de politie en boze allochtonen? Waar zijn de politici (m/v) die het zo vaak hebben over 'de kloof met de burger'? Waarom staan ze niet op straat om gemeend en in begrijpelijk Nederlands te zeggen dat het verschrikkelijk is dat een door de buurt als racist bestempelde man een jongen neerschiet? Net als het verschrikkelijk is dat een als racist bekende jongeman een andere jongen op een scoutsfeest neerschiet? Er zijn genoeg studies. We weten wat er misloopt. Oplossingen hebben we nog niet. Maar een beetje verantwoordelijke politici zouden al kunnen stoppen met olie op het vuur te gooien. En we zouden kunnen beginnen met de politici de straat op te sturen. Laat ze rondlopen in de buurten waar het broeit. Ze zullen worden uitgescholden, dat staat vast. Maar misschien horen ze het dan wél: het gaat niet goed met onze samenleving. In de echte wereld vallen te veel mensen uit de boot. Allochtonen en autochtonen. Ze wonen trouwens in dezelfde buurten. Misjoe Verleyen