Sinds 2005 zijn niet alleen parlementsleden, maar ook gemeente- en provincieraadsleden, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Zo kan nagegaan worden of de politici zich bij het uitoefenen van hun mandaat persoonlijk verrijken. De lijst, die vorige week donderdag in het Belgische Staatsblad is verschenen, toont aan dat politici erop los cumuleren. Op nationaal niveau spant Herman De Croo (Open VLD) de kroon met veertig mandaten. Naast Kamerlid is hij advocaat, boer en best...

Sinds 2005 zijn niet alleen parlementsleden, maar ook gemeente- en provincieraadsleden, burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters verplicht een mandatenlijst en een vermogensaangifte in te dienen bij het Rekenhof. Zo kan nagegaan worden of de politici zich bij het uitoefenen van hun mandaat persoonlijk verrijken. De lijst, die vorige week donderdag in het Belgische Staatsblad is verschenen, toont aan dat politici erop los cumuleren. Op nationaal niveau spant Herman De Croo (Open VLD) de kroon met veertig mandaten. Naast Kamerlid is hij advocaat, boer en bestuurder bij de holding Texaf. Op de tweede plaats staat SP.A-senator en gynaecologe Marleen Temmerman. Ze is niet alleen directeur van het Universitair Ziekenhuis Gent en bestuurder bij Kind en Gezin, maar ook docente aan de Universiteit Gent en aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Maar ook lokale politici stapelen de mandaten op. Daniël Termont, de SP.A-burgemeester van Gent, houdt er 43 functies op na. De energiespecialist van de socialisten is onder andere voorzitter van de raad van bestuur van de gemeentelijke gasholding Publigas en bestuurslid bij gasnetbeheerder Fluxys. Zijn Brusselse collega Freddy Thielemans (PS) combineert zijn job als burgervader met maar liefst vijftig mandaten. Nochtans wordt een politicus die naar hartenlust cumuleert daar niet noodzakelijk rijk van. Zo bezit mandatenkampioen Gunter Pertry (SP.A) 64 cumuls, maar slechts drie daarvan zijn bezoldigd. 'Als West-Vlaams gedeputeerde voor Kunst, Cultuur en Onderwijs zit ik in allerhande culturele instellingen en adviescommissies. Voor die mandaten ontvang ik geen geld, ze passen in de job van een gedeputeerde. Alleen mijn functie bij de socialehuisvestingsmaatschappij Ons Onderdak, of die bij de distributienetbeheerder Gaselwest leveren me iets op.' 'Maar ook de bezoldigde mandaten zijn niet allemaal even lucratief', zegt Etienne Van Vaerenbergh. De Lennikse OCMW-voorzitter is voor het tweede jaar op rij de winnaar van de betaalde cumuls. Hij wordt voor 16 van zijn 53 mandaten beloond. Van Vaerenbergh is onder andere bestuurder bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en de Welzijnskoepel West-Brabant. 'Een mandatenlijst geeft gemakkelijk een foute indruk. Ik ben vooral actief in vzw's in de culturele en de welzijnssector. Die mandaten leveren echter niet veel geld op. Voor verschillende functies krijg ik alleen een verplaatsingsvergoeding of een zitpenning, soms is dat voor vergaderingen die slechts tweemaal per jaar plaatshebben.' Andere politici beperken dan weer hun aantal cumuls, maar varen er wel goed bij. Zo staat Europees Parlementslid en ex-premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) achteraan in de lijst met zeven mandaten. Die omvatten echter goedbetaalde functies bij InBev, Lotus Bakeries, Umicore en Thrombogenics. Julie Van Garsse