Het werk van Christian Kieckens in deSingel.
...

Het werk van Christian Kieckens in deSingel.Nadat Christian Kieckens (45) in 1981 de architectuurprijs Godecharle kreeg, nam hij de tijd voor studie, onderzoek en initiatieven om architectuur een breder maatschappelijk kader te geven. Hij werd de stimulerende kracht achter de Stichting Architektuurmuseum. Cruciaal in zijn ontwikkeling is de invloed van Pieter De Bruyne, meubelontwerper en interieurarchitect, die gepassioneerd zocht naar verhoudingssystemen en de symboliek van getallen in meubilair en architectuur. Ook de geschriften van de Duitse architect Ungers, voor wie het introduceren van thema's de belangrijkste voorwaarde voor architectuur is, zijn bepalend geweest. De eis tot thematiseren houdt niets anders in dan het onttrekken van de architectuur aan de impasse van het zuiver functionalisme. Voor Kieckens moet ze de visualisering zijn van een idee, een intellectueel concept. Hij put zijn thema's zowel uit literatuur, muziek, filosofie, architectuurgeschiedenis als uit film. Hij capteert en verzamelt beelden die na een intens transformatieproces in zijn projecten terugkeren. Ook de betekenis van het woord, de interferenties tussen woorden en dingen, leveren onverwachte uitgangspunten op. Zijn deelname aan het project ?Toon-stellingen? (1993) in Tongeren illustreert dit. In deSingel stapt hij af van het groeperen van documenten per project. Hij maakt een andere ordening waardoor een andere lectuur mogelijk wordt. Op een doorlopende wand zijn teksten en werktekeningen gegroepeerd, terwijl op fijne tafels een selectie getoond wordt van schetsen die de basisthema's vasthouden. Reiner Lautwein, een van de beste Europese architectuurfotografen, brengt met zijn foto's een persoonlijke kijk op Kieckens' werk. Opvallend is de grote diversiteit aan opdrachten. Op welke schaal hij ook ontwerpt een glas, een boek, een meubel, een woning of een stedebouwkundig voorstel , telkens overstijgt hij de loutere gebruiksfunctie zonder die echter te negeren. Voor deSingel maakte hij een installatie met de titel ?tafel-landschap?, een bevreemdende houten constructie die echter een bundeling is van zijn geliefde thema's als intervallen, labyrint, constructie, schaal en perspectief. De gelaagdheid van Kieckens' werk wordt hier samengebracht in een bewandelbare tijdelijke architectuur. De aanwezige schuine helling wordt optimaal aangewend, waardoor er een boeiende overgang ontstaat van een interieur naar een tafel en dit in een object. De tafel staat centraal, omdat zij een metafoor bij uitstek is van de architectuur, een elementaire gebouwde structuur. Het ?helder labyrint? is het begin van het parcours, op het einde is er de installatie van Peter Dawnsbrough met een woordspeling op ?end? en ?and?. Dit geeft aan dat de expositie geen eindpunt is, maar een faze van zes jaar arbeid in afwachting van een vervolg. Wie open staat voor de gelaagdheid en grote intensiteit van dit werk, zal tot de overtuiging komen dat Kieckens een van de talentvolste Vlaamse architecten is. Voor Kieckens is architectuur een attitude. Marc Dubois deSingel, t/m 16/3, di. t/m zo. 14.00 tot 18.00 uur. deSingel, zaalzicht : architectuur is een attitude.