Het orkest vreest dat dit seizoen uitmondt in een poging om Wigglesworth toch als chef te installeren.

PETER DE CALUWE: Er is aan het orkest gezegd wat Mark dit seizoen nog zal dirigeren en het is daarmee akkoord gegaan. Daarna zal hij er niet meer zijn. Hij wil dat ook niet meer.
...

PETER DE CALUWE: Er is aan het orkest gezegd wat Mark dit seizoen nog zal dirigeren en het is daarmee akkoord gegaan. Daarna zal hij er niet meer zijn. Hij wil dat ook niet meer. Ik spreek tegen dat het bij de Munt hommeles zou zijn. Met het orkest is inderdaad niet alles koek en ei. Dat gaat dus over één - belangrijke - bedrijfstak, niet over een algehele malaise. DE CALUWE: Ik verwacht een professionele houding van beide kanten. Een meerderheid in het orkest zal die aan de dag leggen. Er zijn natuurlijk ook hardliners, die de zaken altijd scherper moeten stellen. Er moet ondanks de situatie gemusiceerd worden. Als het mogelijk is om onder Kazushi Ono goed te spelen, moet dat met iemand anders ook kunnen. DE CALUWE: Die vertrouwensstemming, overigens zonder officiële waarde, dateert van toen het orkest Ono's terugkeer nog mogelijk achtte. Ik ben ervan overtuigd dat ze op dit moment al een heel ander resultaat zou opleveren. DE CALUWE: Ik geloof nog steeds vast in zijn kwaliteiten, ja. De enige fout die ik heb gemaakt, is dat ik de chemie heb onderschat die er tussen orkest en chef blijkbaar moet bestaan. DE CALUWE: Ik heb al een uitzondering gemaakt door hem als chef het afgelopen seizoen nog met Mark te laten delen. De normale gang van zaken is dat de chef vertrekt als er een nieuwe directeur komt. Bovendien is Ono in Lyon 'chef permanent', geen muziekdirecteur. De titel 'chef' verwijst naar een constante factor in de muzikale werking, de titel 'muziekdirecteur' naar een verregaande rol in de bedrijfshiërarchie. Ono zou overigens hoogstens twee jaar gebleven zijn. Wij hebben er één van gemaakt, als overgangsjaar en in goed overleg, omdat we anders de optie op Wigglesworth volledig zouden verloren hebben en hij ofwel bij een internationaal orkest, ofwel bij de English of Welsh National Opera benoemd zou zijn. Het uitgangspunt blijft: iemand met de titel van muziekdirecteur moet dat ook echt inhoud geven en moet zes maanden per seizoen ter beschikking zijn. Ono kon dat in het vorige seizoen door zijn internationale engagementen niet meer waarmaken.