Edith Leus
...

Edith LeusHoe groot is het pestprobleem op het werk? Onlangs hebben Sybille Opdebeeck (KU Leuven) en Ada Garcia (UCL) een studie voorgesteld, gebaseerd op een telefonische enquête bij 2226 Belgen. Daaruit blijkt dat 11 procent ooit het slachtoffer is geweest van psychologisch geweld. Acht procent heeft al last gehad van seksueel geweld en 3,5 procent is geconfronteerd geweest met fysiek geweld. Vooral in de ambtenarij zou het pestprobleem groot zijn (23,2 procent). Maar ook in het onderwijs (15,4 procent) heeft men er bovengemiddeld last van. Uit het onderzoek blijkt voorts dat de kans om gepest te worden in Brussel twee keer zo hoog ligt als in Vlaanderen. Federaal minister van Werkgelegenheid Laurette Onkelinx (PS) vindt de kwaal dermate groot dat zij de slachtoffers van pesterijen op het werk wil erkennen als beroepszieken. Dat zou betekenen dat de betrokkene 90 procent van zijn/haar loon behoudt bij arbeidsverzuim, in plaats van 60 procent, het gewone ziekengeld bij een niet-arbeidsgerelateerde ziekte. In 2000 heeft de Europese Stichting ter Verbetering van Levens- en Arbeidsomstandigheden een soortgelijke enquête gehouden bij 21.500 mensen in de Europese Unie. Ook daarin scoorde België 11 procent. Het Europese gemiddelde haalde toen 9 procent. Van de 21.500 ondervraagden waren er 731 Vlamingen. Het Steunpunt voor Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) heeft de gegevens voor de groep Vlaamse werknemers herwerkt en onlangs bekendgemaakt. Resultaat: ongeveer 7 procent van de Vlamingen zegt gepest te zijn geweest. In Wallonië zou dit percentage twee keer zo hoog liggen, waardoor het Belgische gemiddelde op 11 procent komt. Maar liefst 4,5 procent van de Vlaamse werknemers zegt in de loop van de twaalf maanden die aan de enquête voorafgingen, slachtoffer te zijn geweest van fysiek geweld op het werk. En dit is dan nog iets minder dan het Europese gemiddelde (6,2 procent). Onder de diverse landen zijn grote verschillen merkbaar. Pestgedrag is het vaakst gerapporteerd door de Finnen (15 procent), op de voet gevolgd door de Zweden en de Britten (14 procent). Vervolgens komen de Nederlanders (12 procent) en de Belgen (11 procent). In Spanje, Portugal en Italië lijkt het pestprobleem het minst omvangrijk. Daar wordt naar eigen zeggen 4 tot 5 procent van de ondervraagde werknemers gepest. Uit deze gegevens kan evenwel niet worden geconcludeerd dat in het noorden van de Europese Unie meer gepest zou worden dan in het zuiden. De Europese Stichting schrijft de verschillen toe aan enerzijds onderrapportage in sommige landen en anderzijds aan een groter bewustzijn ten aanzien van pesten in andere landen. www.steunpuntwav.be