Pesten is een wereldwijd en ernstig probleem. Van een onderzoeksgroep van 134.229 ...

Pesten is een wereldwijd en ernstig probleem. Van een onderzoeksgroep van 134.229 pubers van 12 tot 15 jaar uit alle werelddelen vermeldde 30% dat ze de laatste maand gepest waren. Het risico op een zelfmoordpoging lag in deze groep ruim 5 maal hoger dan bij niet-gepeste jongeren.