JA

Opgetekend door Thomas Verbeke
...

Opgetekend door Thomas Verbeke'Men weet al anderhalf jaar dat de zone-30 aan de scholen verplicht zal worden ingevoerd, dus we hadden nu al veel verder moeten staan. Het is absoluut schandalig dat er nog zoveel scholen niet in orde zijn. De aanbestedingen voor de borden bijvoorbeeld heeft men pas twee maanden geleden gedaan. Bovendien vind ik dat bordjes plaatsen niet volstaat. Men moet een snelheid van 30 kilometer per uur ook afdwingen bij de autobestuurders. Dat kan door de nodige infrastructuurwerken, door de wegen aan te passen aan de snelheid die de chauffeurs zullen moeten aannemen. En met snelheidsremmers die de bestuurders dwingen hun snelheid te matigen. Natuurlijk is het niet overal even gemakkelijk te realiseren, bijvoorbeeld langs gewestwegen. Maar daarom moet men het idee niet steeds meer afzwakken. Permanente zones-30, aan alle scholen, moeten ondanks alles het streefdoel blijven. Sommigen pleiten ervoor om die zones variabel te maken op gewestwegen waar je nu 70 kilometer per uur mag: alleen tijdens de schooluren. Dat is beter dan niets uiteraard, maar het moet een eerste stap blijven in de richting van een permanente zone-30. Het mag geen argument zijn om een aanpassing van de infrastructuur uit te stellen. Onderzoek heeft uitgewezen dat op plaatsen waar de weg en de infrastructuur zijn aangepast aan de maximumsnelheid die er geldt, 80 procent van de bestuurders de regels respecteert. Waar dergelijke ingrepen niet zijn gebeurd, leeft slechts 30 procent de wet na. Het is onverantwoord voor een versoepeling van die regels te pleiten in verstedelijkte gebieden. Hogere snelheden verhogen de kans op overlijden van een kind bij een aanrijding. Een kind dat met 30 kilometer per uur wordt aangereden, heeft nog 95 procent kans op overleven. Met 50 kilometer per uur is dat maar 55 procent. Het kan dat infrastructuuraanpassingen op dit moment nog niet kunnen op alle plaatsen, maar dan moeten er andere maatregelen genomen worden. Van de beloofde flitspalen bij zones-30 waar veel overtredingen gebeuren, is nog niets in huis gekomen. Men moet durven flitsen en stevige boetes opleggen. Als dát het aantal dodelijke slachtoffers aan scholen kan terugdringen, dan moet men die verantwoordelijkheid durven nemen.''Aan alle scholen een permanente zone-30 verplichten is geen goede regel. Zeker niet voor scholen die aan gewestwegen liggen, die wegen waar je in Vlaanderen 70 en in Wallonië 90 kilometer per uur mag rijden. Daar ligt de gemiddelde snelheid sowieso bijzonder hoog, en is een plotse strook van zone 30 atypisch, dat klopt niet. Vooral omdat weggebruikers op die plaatsen geen enkel signaal opvangen dat er vertraagd moet worden, behalve dat ene domme bordje dat plots opduikt. Daarom pleit ik ervoor om die zones-30 op bepaalde plaatsen variabel te maken: alleen tijdens de schooluren. Chauffeurs moeten daar 's nachts en in de vakanties geen 30 te rijden, dat hoeft enkel op het moment dat er veel zwakke weggebruikers aanwezig zijn. Op andere plaatsen kan een permanente zone-30 dan weer wel, omdat het door de aanleg van de weg en de situatie als haast vanzelfsprekend wordt ervaren. Eén bordje volstaat daar om dat aan te geven. Je kunt er dan misschien voor pleiten om gewestwegen aan te passen en snelheidsremmers aan te brengen, maar op vele plaatsen is dat gewoon onverantwoord. Omdat die wegen een doorstromingsfunctie hebben in ons verkeersplan, kun je daar niet zomaar de snelheid remmen. Voor een tijdelijke zone-30 kun je dan lichtsignalisatieborden aanbrengen die oplichten als de schooluren begonnen zijn. Dat trekt veel meer de aandacht dan een gewoon bord, en de autobestuurders beseffen waarom ze op dat moment moeten vertragen. Daardoor creeer je een groter draagvlak voor een moeilijke maatregel. Aan zo'n tijdelijke, verantwoorde zone-30 kun je ook stevig beboeten. Nu worden de hoge boetes die worden genoteerd op momenten dat er geen zwakke weggebruikers zijn als zeer onrechtvaardig ervaren. Voor de situatie zoals ze nu is hebben wij lang gewaarschuwd, en helaas is onze vrees uitgekomen. Heel veel scholen en gemeentebesturen hebben gewacht tot het allerlaatste moment om maatregelen te nemen, in de hoop dat minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (SP.A) de maatregel nog zou terugschroeven. Dat is niet gebeurd, dus zijn er snel nog enkele borden geplaatst om toch maar in orde te zijn.''Pleiten voor een versoepeling is onverantwoord.''Alleen tijdens de schooluren.'