De archeologische opgravingssite van Verrebroek zal weldra door de haven van Antwerpen worden weggezogen.
...

De archeologische opgravingssite van Verrebroek zal weldra door de haven van Antwerpen worden weggezogen.De archeologische studiesite van doctor Philippe Crombé van de Universiteit Gent bevindt zich in Verrebroek, een deelgemeente van Beveren. Ze ligt pal in het midden van wat begin volgende eeuw het Verrebroekdok zal zijn. De werken aan het dok zijn begonnen. Binnen vier jaar zal de site weggeschept worden om plaats te maken voor schepen en industrie. Ze werd overigens ontdekt bij de onteigening van terreinen voor deze havenuitbreidingswerken. Onderzoek wees uit dat het om een van de belangrijkste bekende onverstoorde sites uit de vroeg-mesolithische fase van de steentijd gaat. Toch dreigt ze onherroepelijk verloren te gaan en haar geheimen met zich mee te nemen. ?We zouden sneller kunnen werken dan we nu doen om te redden wat er nog te redden valt, maar de kredieten om gespecialiseerde technieken en meer mensen in te zetten ontbreken,? zucht Crombé. ?Onze wetgeving voorziet niets voor deze noodsituaties. Vlaanderen is wat dat betreft achtergebleven in vergelijking met de rest van West-Europa. In al onze buurlanden zijn wettelijke procedures voorzien die de verstoorder of vernieler van archeologische sites verplichten te betalen voor preventief onderzoek. Bij ons bestaat die verplichting niet.? In Wallonië maakt de overheid bij de aanleg van de bedding voor de hogesnelheidstrein per kilometer een miljoen frank vrij voor archeologisch onderzoek. In Nederland werd onlangs algemeen alarm geblazen toen een site uit het laat-mesolithicum in de Flevopolders bij de aanleg van een autoweg verloren dreigde te gaan. De overheid greep in. Rijkswaterstaat betaalde twee jaar lang vijftig mensen die intensief de site bemonsterden en nog een massa materiaal wisten te redden, dat nu wordt onderzocht. Bij ons blijkt zoiets onmogelijk. De belangrijke lobby van grote aannemers verzette er zich met succes tegen dat in het Vlaamse decreet voor de bescherming van het archeologisch patrimonium een clausule werd opgenomen die een investering in archeologisch werk zou verplichten. Het ministerie van Openbare Werken lijkt niet geïnteresseerd om een inspanning te leveren om de archeologische gegevens van Verrebroek te laten verzamelen nu het nog kan. Vlaams minister van Cultuur Luc Martens (CVP), bevoegd voor het archeologisch patrimonium, verschuilt zich achter het ontbreken van een wetgeving om geen uitspraak te moeten doen over een eventuele noodmaatregel voor de site van Verrebroek. ?We hopen op een precedent dat de overheid zal doen nadenken over de mogelijkheid om het decreet aan te passen,? zegt Crombé. ?Specifiek inzake Verrebroek vragen we dertig tot veertig miljoen frank, waarmee we in de vier jaren die ons nog resten, de site intensief kunnen bemonsteren. Het Verrebroekdokproject wordt begroot op vijf miljard frank. We vragen dus minder dan een procent van dat bedrag voor een onderzoek dat ons veel zal leren over hoe de mensen hier tienduizend jaar geleden leefden. Dat zou toch mogelijk moeten zijn.?