De gevolgen van het wetsvoorstel- Eerdekens zijn al voelbaar. In het Blok slaat de censuur toe. Alle teksten van de negentig (!) titels die de partij verspreidt, worden op het nationaal secretariaat uitgevlooid. Een speciaal opgerichte lectuurcommissie klopt overuren om de geschriften te "zuiveren". Binnenkort komen daar nog de pamfletten en brieven van mandatarissen en kandidaten bij. "Zeker in verkiezingstijd wordt dat een waanzinnige bezigheid", aldus de top van d...

De gevolgen van het wetsvoorstel- Eerdekens zijn al voelbaar. In het Blok slaat de censuur toe. Alle teksten van de negentig (!) titels die de partij verspreidt, worden op het nationaal secretariaat uitgevlooid. Een speciaal opgerichte lectuurcommissie klopt overuren om de geschriften te "zuiveren". Binnenkort komen daar nog de pamfletten en brieven van mandatarissen en kandidaten bij. "Zeker in verkiezingstijd wordt dat een waanzinnige bezigheid", aldus de top van de partij. "Op de duur doen we niets anders meer." Bij de partijleiding zit de schrik er goed in dat er iets door de mazen glipt en de meer dan 52 miljoen frank partijdotaties in gevaar geraken. Dat bedrag is goed voor 43,9 procent van de totale inkomsten van het Blok. Vorig jaar liepen die op tot 119 miljoen frank, een stijging van meer dan 100 miljoen in vergelijking met 1991. Naast de dotaties zijn er immers nog de bijdragen van de fracties (62 miljoen frank), de lidgelden (1,6 miljoen) en de opbrengsten van publicaties (2,6 miljoen). Dat vele geld gaat naar administratie (17,8 miljoen), huur (6,7 miljoen), steun aan de lokale afdelingen (6,4 miljoen), publicaties (3,5 miljoen), lonen (4,7 miljoen) en vooral progaganda. Vorig jaar, het Blok vierde toen zijn twintigjarig bestaan, werd er - naar goede Belgische gewoonte? - met de centen gesmeten. Ruim 60 miljoen frank werd er opgesoupeerd, een veelvoud van wat de traditionele partijen toen aan propaganda uitgaven: de CVP 14 miljoen frank, de PS 4,5 miljoen, de SP 10,5 miljoen, de VLD 10 miljoen en Agalev 7,5 miljoen. In eigen kring ontlokten deze megalomane bestedingen al veel kritische bedenkingen. Op één jaar tijd steeg het progagandabudget immers met 36 miljoen frank. Toen bedroeg het 24 miljoen. Ook al een record, want de jaren voordien was het nooit meer dan 10 miljoen. Volgens Filip Dewinter, die verantwoordelijk is voor de organisatie, is het Blok echter verplicht om meer dan andere partijen uit te geven. "Het is een kwestie van overleven, wij kunnen niet op de media rekenen." Door het vele feesten werd vorig jaar slechts 11 miljoen frank naar de reserves overgeheveld. De oorlogskas bevat nu 142 miljoen en die worden tegen een "aanvaardbaar risico" door de BBL, niet meteen de meest Vlaamse Bank, belegd. Aangezien de partijen maximaal 50 miljoen aan een verkiezingscampagne mogen spenderen, beschikt het Blok over een royale matras om de eventuele gevolgen van het wetsvoorstel-Eerdekens op te vangen.Paul Goossens