'De grootste politieoperatie van de laatste twintig jaar', zo noemde het federaal parket de politieactie die op 7 mei plaatsvond op de terreinen van woonwagenbewoners in Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen. Bij die 'Operatie Strike' werden 1200 politiemensen ingezet, 200 huiszoekingen en 52 arrestaties verricht en heel wat goederen - waaronder 90 caravans, 91 auto's én vuurwapens - in beslag genomen. De actie paste volgens het parket in het onderzoek naar 'een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan feiten van oplichting'. Ze zou onder meer zo'n 600 luxeauto's hebben gesto...

'De grootste politieoperatie van de laatste twintig jaar', zo noemde het federaal parket de politieactie die op 7 mei plaatsvond op de terreinen van woonwagenbewoners in Brussel, Vlaams-Brabant en Henegouwen. Bij die 'Operatie Strike' werden 1200 politiemensen ingezet, 200 huiszoekingen en 52 arrestaties verricht en heel wat goederen - waaronder 90 caravans, 91 auto's én vuurwapens - in beslag genomen. De actie paste volgens het parket in het onderzoek naar 'een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan feiten van oplichting'. Ze zou onder meer zo'n 600 luxeauto's hebben gestolen. 24 mensen zijn inmiddels in verdenking gesteld. Vier maanden na de feiten blijft de operatie vragen oproepen. Het gelijkekansencentrum Unia stelde al twee rapporten op over de 'mogelijke onevenredigheid' van de actie. Unia wijst op de 'precaire omstandigheden' van de woonwagenbewoners, voornamelijk Roma-families. Zo zou bij de inbeslagname van woonwagens 'geen rekening zijn gehouden met het feit dat zij voor de gezinnen die er wonen geen luxeobjecten zijn, maar hun woning'. Bovendien werden enkele inbeslaggenomen caravans al verkocht. Volgens Unia wordt de situatie van een tiental gezinnen 'onleefbaar', onder meer omdat hun bankrekeningen zijn geblokkeerd. 'Zonder liquide middelen en zonder bankkaart wordt het hen onmogelijk gemaakt om levensnoodzakelijke aankopen te doen.' Unia stuurde het rapport naar de Europese Commissie, de Raad van Europa en de Verenigde Naties. De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN stuurde België daarop enkele vragen, die op 5 augustus werden beantwoord. België stipt aan dat de wet toelaat om rekeningen te bevriezen bij een onderzoek naar witwaspraktijken. Die bevriezing kan betwist worden bij het parket, maar dat zou nog niet gebeurd zijn. Ook de inbeslagname van de caravans kan worden aangevochten. Ons land benadrukt dat een groot deel van de 'luxecaravans' werd gevonden in een 'gesloten depot'. Bovendien ontkent men dat mensen op straat zouden zijn gezet. Families die hun woning verloren, kregen immers een verblijfplaats aangeboden. 'Slechts één familie heeft dat aanbod aanvaard.' Unia stelt de legitimiteit van de politieactie niet ter discussie, luidt het. 'Maar volgens ons is er bij de voorbereiding van de actie onvoldoende rekening gehouden met de specifieke woonsituatie van de bewoners en heeft dat een zeer grote impact gehad op mensen die zich níét schuldig gemaakt hebben aan criminele feiten.' Ook het Minderhedenforum en vzw Foyer volgen de zaak op. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens vraagt zich af in hoeverre de lokale gezins- en jeugdafdelingen van de politie rekening hebben gehouden met de kinderen van de woonwagenbewoners. 'De actie heeft veel indruk op hen gemaakt. Het gebruik van politiehonden en wapens laat sporen na.'