1516 - 1918 Palestina is een deel van het Osmaanse (Turkse) Rijk.
...

1516 - 1918 Palestina is een deel van het Osmaanse (Turkse) Rijk. 1920 Palestina wordt als mandaatgebied toegewezen aan het Verenigd Koninkrijk. De Britse belofte dat er een 'Joods Nationaal Tehuis' zal worden gevestigd, stuit op het verzet van het Arabische bevolkingsdeel. 1922 Het gebied ten oosten van de Jordaan wordt het aparte Britse mandaatgebied Trans-Jordanië (daarna een autonoom emiraat). Met Palestina wordt nog alleen het gebied ten westen van de Jordaan bedoeld. 1936 Algemene staking van de Arabische bevolkingsgroep uit protest tegen de toegenomen Joodse immigratie in Palestina. Arabische guerrilla tegen de Joden en het Britse gezag. 1947 De Verenigde Naties stellen voor om Palestina te verdelen in een Joodse en een Arabische staat. Joodse politieke leiders in Palestina gaan akkoord, de Arabische Liga verwerpt het verdelingsplan. De Britse regering kondigt aan dat ze haar mandaat beëindigt op 14 mei 1948. 1948 David Ben Goerion proclameert de onafhankelijkheid van Israël. Zeven Arabische landen vallen de nieuwe staat meteen aan. 1949 Wapenstilstand. Israël controleert driekwart van Palestina. De Gazastrook is in handen van Egypte, de Westelijke Jordaanoever in handen van Jordanië. 1956 Tijdens de Suezcrisis verovert Israël het schiereiland Sinaï. Onder druk van de Verenigde Naties trekt het zich in 1957 uit de Sinaï terug. 1967 Zesdaagse Oorlog. Israël verovert de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem op Jordanië, de Gazastrook en de Sinaïwoestijn op Egypte en de Golanhoogten op Syrië. 1978 Camp-Davidakkoord. Israël verlaat de Sinaï, maar houdt Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Golan en de 'veiligheidszone' in Zuid-Libanon bezet. 1982 Israël dwingt door de belegering van Beiroet de aftocht af van strijders van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) uit de Libanese hoofdstad. 1985 Israël trekt zich terug uit Libanon, behalve uit de 'veiligheidszone' in het zuiden. 1987 Opstand (intifada) van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. 1993 Osloakkoord. Israël en de PLO erkennen elkaar. Beperkt zelfbestuur voor de Palestijnen. 1994 Vrede tussen Israël en Jordanië. 1996 De door Israël bezette Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook krijgen een burgerbestuur: de Palestijnse Autoriteit. 2000 Israël trekt zich terug uit de Zuid-Libanese 'veiligheidszone'. Gewelddadig verzet tegen de Joodse bezetting en de kolonisering in de Palestijnse gebieden ('Tweede Intifada'). 2005 Israël trekt zich terug uit de Gazastrook en enkele nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. 2006 Israël voert een luchtoorlog in Libanon om Hezbollahstrijders te treffen. De Libanese beweging Hezbollah vuurt projectielen af op Noord-Israël.