Paars (1)
...

Paars (1)Niet helemaal paars, maar toch groen (rood) van woede heb ik het gesprek met de VLD-top ("Paars in hun eentje", Knack nr. 41) gelezen. Ik moet tot de laatste alinea wachten voor ik word aangesproken als "burger". Dat wonderwoord wordt dan nog uitgesproken door justitiespecialist Dewael, sinds jaar en dag voorbijgelopen door zijn collega Verwilghen. Exit Burger. De VLD heeft door de verkiezingen een belangrijk thema nodig. Ze zijn natuurlijk niet de enigen. Maar de VLD heeft wel een ingeboren talent om verkeerde onderwerpen te kiezen. Vorige keer was het de sociale zekerheid die toeliet dat Tobback de SP van een debacle kon redden. Exit sociale zekerheid. Nu is het tewerkstelling. Groot voorbeeld is Nederland: er is geen enkel land waar zoveel deeltijdse banen zijn. Als je 150.000 voltijds werkenden halftijds laat werken, heb je zo 150.000 nieuwe banen. Dat kan zelfs een begrotingsspecialist als Rik Daems berekenen. Erger: onze minister-president heeft net verklaard dat het in Vlaanderen goed gaat met de tewerkstelling. Laat de VLD nu eens eerlijk zijn: het gaat om minder bijdragen voor ondernemers. Wel blijven er andere punten om mee te scoren, waarbij we aan de plotse Vlaamse reflex maar zullen voorbijgaan. Het Octopusakkoord kwam er dankzij de actieve medewerking van de VLD. Gelukkig zegt Verwilghen dat er "een visie nodig is op justitie en dat is veel meer dan het uitvoeren van het Octopus-akkoord". Zo zou er eens gedacht kunnen worden over de beperking van de verjaringstermijnen op delicten. De PVV/VLD vindt het vast schandelijk dat de 400 miljoen frank steekpenningen in de obussenaffaire wegens verjaring ongestraft blijven. En dan de vormelijke politieke veranderingen: meer vrouwen in de politiek. In het kiesarrondissement van Rik Daems - boegbeeld van de VLD, een van de toekomstige leiders van een nieuw België of Vlaanderen - zijn drie verkozenen, maar geen enkele vrouw. Wat belet de VLD om zelf meer vrouwen een kans te geven? Een gemiste kans is alvast dat geen enkele vrouw waardig geacht werd aan dit interview deel te nemen. Jammer dat Herman De Croo met enkele woordschattigheden geen kleur mocht geven aan deze aflevering.Paars (2)Gelooft Verhofstadt echt dat een lastenverlaging van 200 miljard ruimschoots gecompenseerd wordt door terugverdieneffecten uit nieuwe banen? Hij gaat uit van hypotheses zonder concreet engagement vanuit het bedrijfsleven. De te verwachten opbrengsten uit privatiseringen worden zwaar overschat. De regering zou bij de uitvoering van dat Werkgelegenheidsplan wel eens een gat in de begroting kunnen vinden, waardoor nieuwe lasten zich opdringen, tenminste als ons land de zware overheidsschuld - overigens vooral onder de regeerperiode van Verhofstadt gecumuleerd - wil aflossen. Heeft Verhofstadt wat betreft begroting helemaal geen lessen getrokken uit het verleden? Of is dit het zoveelste partijpolitieke spelletje van een radeloos oppositieleider?Paars (3)Guy Verhofstadt wil het poldermodel in België toepassen en zo de werkloosheid sterk verminderen. Weet hij echt niet dat de Nederlandse economische wonderjaren alleen mogelijk zijn omdat in Nederland: 1. er geen 10.000 miljard staatsschuld is. 2. een gigantische reserve bestaat in de pensioensector. 3. geen verlieslatende overheidsbedrijven type NMBS zijn. 4. geen communautaire twisten en geen peperdure wafelijzerpolitiek bestaan. 5. een reuzegrote gasvoorraad jaarlijks vele miljarden guldens oplevert. Bovendien zijn het overgrote deel van die nieuwe jobs zogenaamde hamburgerbanen, vaak slechts enkele uren per week en dan nog in een zeer onregelmatig schema. Als Verhofstadt zo'n liefhebber is van de NPC, zou hij dat niet verzwijgen. maar als het erop aankomt de macht te heroveren, schuwt de veranderde Verhofstadt de oude partijpolitieke spelletjes niet.Jongerenvoorzitters (1)Om alle misverstanden te vermijden: Jong Agalev wordt niet geleid door één voorzitter, zoals gesuggereerd wordt in "De jongeren doen volwassen" (Knack nr. 43), maar beschikt over twee woordvoerders, een van elk geslacht, die de standpunten van Jong Agalev nationaal naar buiten brengen. Wij hebben als Jong Agalev bewust voor deze constructie gekozen, onder meer omdat het niet de personen zelf zijn die in de belangstelling moeten staan, dan wel de ideeën en standpunten van Jong Agalev.Jongerenvoorzitters (2)Jo de Ro wordt voorzitter van Jong VLD genoemd. Dat is een vergissing. Ik werd op 25 mei 1998 bij de oprichting van Jong VLD vzw (publicatie staatsblad 3 september) unaniem verkozen tot nationaal president voor een periode van twee jaar. Jo de Ro komt zelfs niet voor op onze nationale ledenlijst. Hij meet zich dus in Knack een functie aan die hij noch moreel, noch wettelijk kan bekleden.De voorzitter van Jong VLD, de jongerenorganisatie van de VLD, heet wel degelijk Jo De Ro. Dat de heer Cottenjé onlangs op persoonlijk initiatief een vzw heeft opgericht met dezelfde naam als de jongerenorganisatie, en zichzelf tot nationaal president van de vzw heeft laten verkiezen, verandert daar niets aan. De VLD bevestigt dat er geen enkele band bestaat tussen de vereniging van Cottenjé en de partij. De redactie.Jongerenvoorzitters (3)Het is oneerlijk te schrijven dat de huidige jongerenvoorzitters onbekend zijn. Martens, Verhofstadt, Van Hecke, Van Rompuy en Van den Bossche waren in hun tijd ook relatief onbekend. Bekendheid hangt af van de media-aandacht. Tot in de jaren tachtig werden jongerenorganisaties intensiever door politieke redacties gevolgd. Maar sinds enkele jaren wordt hun belang door de media schromelijk onderschat. De CVP-jongeren zijn nog altijd het levend geweten van de CVP, maar dat wordt door de pers beperkt tot tégen mensen zijn of een regering doen vallen. De jongerenvoorzitters vermelden terecht dat ze met hun ideeën niet in de pers komen, omdat die pers er geen aandacht aan besteedt.Gratis vervoer (1)Als het openbaar vervoer echt een alternatief voor de auto moet worden, zal het ook sociaal prestige moeten verwerven. Ik twijfel er sterk aan of je dat bereikt door het gratis weg te geven ("Pro & Contra, Knack nr. 43). Voor wie nu al neerkijkt op het openbaar vervoer is het koren op de molen. De overtuigde gebruikers worden van de ene dag op de andere gereduceerd tot tweederangsburgers die niet eens hun bus kunnen betalen.Gratis vervoer (2)Stevaert wil gratis busvervoer voor kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen onder de twaalf alleen op de bus zetten, is onverantwoord. Waarom niet alle busvervoer gratis voor stadsbewoners? Dan is er geen discriminatie, het verlaagt de kosten van alle gezinnen. En moeder kan haar kind naar school vergezellen. Goed voor alle mensen die onder de armoedegrens leven.Gratis vervoer (3)Dit is een populistisch plan. De idee erachter is dat de mensen niet zullen mopperen over de falende structuur als het gratis is. De overgrote meerderheid klaagt niet over de prijs van het openbaar vervoer, maar over frequentie en comfort. In Japan bestaat één kaart waarmee men op trein, bus, tram en metro kan. Tegen lage prijs. De files verdwijnen.K. Soens, Mortsel.,G. Peeters, Deurne.,D. Koninckx, Antwerpen.,K. De Swert, F. Toussein, nationale woordvoerders Jong Agalev.,R. Cottenjé, Damme.,J. De Donder, ex-lid Nationaal CVP-Jongerenbureau, Huldenberg.,V. Van Cutsem, Buizingen.