Financiën
...

Financiën Mogelijk begrotingstekort tot 0,4 procent van het bbp in 2003. Begroting in evenwicht in 2004 en 2005. Klein begrotingsoverschot in 2006 en 2007 (0,4 procent). Eenmalige schuldafbouw van 8 miljard euro in 2003 door verkoop van activa. Verder afbouw van de overheidsschuld tot ongeveer 90 procent van het bbp in 2007. Belastingen Correctere inning van belastingen. Bestrijding van fiscale fraude: strengere controle op bedrijven en hervorming van de procedure bij fiscale betwistingen. Fiscale amnestie: Belgen met zwart geld op een buitenlandse rekening kunnen dat terug naar België brengen in ruil voor een aanvaardbare boete. Forfaitaire fiscale woningaftrek. Werkgelegenheid Een werkgelegenheidsconferentie met de verschillende overheden en de sociale partners in het najaar van 2003, waarbij maatregelen worden besproken om 200.000 extra jobs te creëren. Werkbonus: de laagste lonen worden netto opgetrokken om de werkloosheidsvallen weg te werken. Verdubbeling van het ouderschapsverlof tot zes maanden. Verlenging van het zwangerschapsverlof als de baby te vroeg wordt geboren of ziek is. Eventueel invoering van een tijdspaarrekening. Versterking van het systeem van dienstencheques. Ondernemers Een eenmalige lastenverlaging van 800 miljoen euro (in april 2004) voor bedrijven, in ruil voor meer jobs. Vermindering van de papiermolen voor marktkramers. Als de begroting het toelaat, een nultarief voor de eerste schijf van de investeringen voor starters. Herziening van de reglementering voor groothandelaars. Betere pensioenregeling voor zelfstandigen. Verplichting voor zelfstandigen om zich voor kleine gezondheidsrisico's te verzekeren. Invoering van de medische maximumfactuur voor zelfstandigen. Mobiliteit Vrachtwagens moeten tijdens de spits op de rechterrijstrook rijden. Maatregelen om tele- en thuiswerk aan te moedigen. Autoverzekeringen voor jonge automobilisten kunnen goedkoper als ze voor langere tijd worden afgesloten. De tarieven van de NMBS moeten eenvoudiger. Woon-werkverkeer met het spoor wordt gratis. Tegen 2007 moet het aantal treinreizigers met 25 procent gestegen zijn ten opzichte van 2000. Tegen eind 2005 neemt de overheid 7,2 miljard euro van de NMBS-schuld over. De activa van de spoorwegmaatschappij, exclusief het rollend materieel, worden aan de overheid overgedragen. Oprichting van een mobiliteitspool die overtollig spoorwegpersoneel moet helpen een nieuwe job te zoeken. De fondsen voor het Gewestelijk Expresnet rond Brussel (GEN) worden zo snel mogelijk vrijgegeven. Gezondheidszorg De uitgaven mogen met ongeveer 4,5 procent per jaar stijgen. Strengere controle om misbruiken tegen te gaan. De inkomsten uit de hogere tabaksprijzen gaan naar de gezondheidszorg. Meer middelen voor de zorg voor bejaarden in rusthuizen. Milieu Begin volgend jaar moet de bouw van een groot windmolenpark op de Thorntonbank voor de kust van Knokke beginnen. Oprichting van een Nationale Klimaatconferentie. De verwarming van woningen wordt belast op basis van de milieuvriendelijkheid. Bijkomende inspanningen voor herbruikbare energie. Veiligheid Evaluatie van de politiehervorming in het najaar. Om de lokale politie te versterken, nemen de reserve van de nationale politie en 600 werknemers uit de administratie een aantal taken over. Ook 1900 overtollige militairen en ambtenaren kunnen bij de politie aan de slag. Prioriteiten zijn de bestrijding van vandalisme, inbraken, overlast, rondtrekkende dievenbendes, verkeersonveiligheid, drugs, georganiseerde misdaad, mensenhandel en economische delinquentie. Nieuwe wapenwet om wapenbezit in te perken. Betere samenwerking tussen de politiezones. Beter preventiebeleid. Invoering van administratieve boetes voor overlast. Verzekeringsondernemingen moeten een deel van de kosten voor civiele diensten in de polissen opnemen. Aanpassing van de wet op de bewakingsdiensten. Justitie Verstrenging van de wet-Lejeune: recidivisten kunnen pas na tweederde van hun straf vrijkomen, moordenaars die hervallen, moeten minstens drievierde uitzitten. Structurele oplossing voor de gerechtelijke achterstand in Brussel. Nieuw jeugdrecht: de maatregelen waarover de jeugdrechter kan beschikken, worden uitgebreid. Jongeren ouder dan 16 kunnen voor een correctionele rechter worden gebracht. Meerderjarigen die minderjarigen tot een misdrijf aanzetten, worden strenger bestraft. Het Themis-plan moet ervoor zorgen dat er sneller recht wordt gesproken. Rechters moeten misbruik van de gerechtelijke procedure door advocaten kunnen tegengaan. Verbetering van de rechten van slachtoffers. Uitbreiding van de rechtsbijstandsverzekering. De rechter krijgt de mogelijkheid om alle gerechtskosten aan de verliezende partij toe te wijzen. Plaatstekort in gevangenis wordt aangepakt door het elektronisch toezicht uit te breiden en gedetineerden met een laag veiligheidsrisico in omgebouwde legerkazernes op te vangen. Mogelijke alternatieve straffen worden uitgebreid (taakstraffen, elektronisch toezicht). Grootstedenbeleid Grote steden krijgen overlastmanagers. Strijd tegen huisjesmelkers wordt opgevoerd. Varia Tegen 2010 moeten de inspanningen van de verschillende overheden voor wetenschappelijk onderzoek tot 3 procent van het bbp worden opgetrokken. Het aantal militairen wordt beperkt tot 35.000. Adoptie door homoparen wordt mogelijk. Invoering van voorlopige identiteitskaart voor transseksuelen. Afschaffing van belastingzegel. Afschaffing van bewijs van goed gedrag. Brandstoffen en tabak worden duurder.