Guido Despiegelaere
...

Guido Despiegelaereò Het ontslag: Faust vecht zijn ontslag aan. Op 11 juli schorst de arbeidsrechter na een eenzijdig verzoekschrift de beslissing van de BBTK-leiding. Maar op 25 juli verwerpt het arbeidshof die uitspraak en wordt het ontslag bevestigd. Op 8 augustus stelt de arbeidsrechter in een procedure 'ten gronde' dat de federale instanties van de BBTK een afdelingssecretaris niet kunnen ontslaan. Het uitvoerend comité van BBTK-Brussel moet uiterlijk op 5 september het ontslag van Faust bevestigen of ongedaan maken. De federale leiding van BBTK gaat in beroep. Een nieuwe uitspraak wordt half september verwacht. ò De voogdij: op 8 juli wordt BBTK-Brussel onder voogdij geplaatst van federaal voorzitter Christian Roland. Faust en een dertigtal militanten gaan in het verweer en op 30 juli schorst de rechtbank van eerste aanleg die beslissing. De Brusselse advocaat Jean-Marie Verschueren wordt aangesteld als voorlopig bewindvoerder. De BBTK-leiding gaat daartegen in beroep. Deze procedure krijgt pas na 15 september een beslag. ABVV-voorzitter Mia De Vits overweegt ook een klacht tegen de Belgische staat wegens schending van de internationale arbeidsconventie 87. Volgens die conventie mogen publieke overheden zich niet mengen in de werking van vakbonden. ò Klacht wegens verduistering: de BBTK dient op 12 juli een klacht in tegen Faust wegens verduistering van gelden. Op 6 augustus voeren onderzoeksrechter Michel Claise en de financiële sectie van de federale politie een huiszoeking uit in de kantoren van BBTK-Brussel. De boekhouding en computers worden in beslag genomen. Ook vinden huiszoekingen plaats bij Faust en Marc-André Verbeure, de ontslagen boekhouder van BBTK-Brussel. Op 8 augustus volgt een huiszoeking bij Paul Marcus, infograficus van BBTK-Brussel. Het gerechtelijk onderzoek duurt voort. ò Klacht wegens laster en eerroof: Faust zegt op 15 juli dat hij een klacht wegens laster en eerroof indient tegen BBTK-voorzitter Christian Roland. Op 19 augustus kondigt hij een klacht aan tegen ABVV-voorzitter De Vits en haar voorganger Michel Nollet. ò Klacht wegens bedreiging en intimidatie: Edouard Mommens, administratief directeur van BBTK-Brussel van wie het contract op 8 juli wordt verbroken, dient op 27 juli een klacht in wegens bedreiging en intimidatie. Hij zou door de BBTK-leiding onder druk gezet zijn om verklaringen tegen Faust af te leggen. Op 17 augustus trekt hij die beschuldiging in Le Soir weer in.