Mevrouw Le Pen, u bent met het Front National de grote overwinnaar van de Europese verkiezingen. 25 procent, hoe kreeg u dat voor elkaar?

MARINE LE PEN: De Fransen willen weer heer en meester in eigen land worden. Ze willen zelf hun economie en hun immigratiepolitiek bepalen. Ze willen dat de Franse wetten boven de wetten van de Europese Unie staan. De Fransen hebben begrepen dat de EU niet beantwoordt aan de utopie die men hun verkocht heeft. De manier waarop de Unie werkt, ligt intussen ver van de democratie.
...

MARINE LE PEN: De Fransen willen weer heer en meester in eigen land worden. Ze willen zelf hun economie en hun immigratiepolitiek bepalen. Ze willen dat de Franse wetten boven de wetten van de Europese Unie staan. De Fransen hebben begrepen dat de EU niet beantwoordt aan de utopie die men hun verkocht heeft. De manier waarop de Unie werkt, ligt intussen ver van de democratie. LE PEN: Dat is complete onzin. Iedereen wist toch dat het Europees Parlement niet beslist over de volgende voorzitter van de Commissie. LE PEN: Ik wil de EU vernietigen, niet Europa! Ik geloof in het Europa van de naties. Ik geloof in Airbus en in het Ariane-ruimteprogramma, in een Europa van samenwerkingsverbanden. Maar wat ik niet wil, is deze Europese Sovjet-Unie. LE PEN: Nee, de EU ís de oorlog. De economische oorlog. De EU staat voor toenemende vijandigheden tussen de landen. De Duitsers worden voor wreed uitgescholden, de Grieken voor bedriegers, de Fransen voor luilakken. Angela Merkel kan naar geen enkel Europees land reizen zonder dat ze door honderden politiemannen beschermd moet worden. Dat is geen broederlijkheid. LE PEN: Waarom ook niet? De EU is een grote ramp, een antidemocratisch monster. Ik wil verhinderen dat het nog vetter wordt, verder ademt, met zijn klauwen alles bepotelt en met zijn tentakels in alle hoeken van onze wetgeving grijpt. Het heeft ons in onze glorierijke geschiedenis miljoenen doden gekost om een vrij land te blijven. Nu wordt ons recht op zelfbeschikking gestolen, en we laten het gewoon gebeuren. LE PEN: Nee, dan had ik ook voorganger Nicolas Sarkozy moeten bellen. Frankrijk zit in deze situatie omdat de conservatieve UMP en de socialisten zich onderworpen hebben aan Europese verdragen. Die behartigen tamelijk goed de belangen van Duitsland, maar tamelijk slecht die van Frankrijk. LE PEN: Als ikanti-Duitse verklaringen hoor, zeg ik altijd: je kunt Duitsland niet verwijten dat het opkomt voor zijn belangen. Ik kan mevrouw Merkel niet verwijten dat ze een sterke euro wil handhaven. Die verwijten richt ik tot onze eigen leiders, die onze belangen niet verdedigen. Een sterke euro ruïneert ons land. LE PEN: Om een heel eenvoudige reden: hij is door Duitsland en voor Duitsland gecreëerd. LE PEN: Dat is iets anders. Mitterrand wilde met de euro de integratie versnellen. Maar uit economisch perspectief is de euro Duits. Als we naar nationale munten zouden terugkeren, zou de Duitse mark als enige opgewaardeerd worden, wat een concurrentieel nadeel voor Duitsland zou opleveren. De Franse frank, daarentegen, zou in waarde verminderen en dat zou ons ademruimte geven. LE PEN: Het model dat wij behartigen, is minder voordelig voor Duitsland dan het huidige model. Duitsland is het economische hart van de EU geworden omdat onze leiders zwak zijn. Maar Duitsland zou nooit mogen vergeten dat Frankrijk het politieke hart is. Wat nu bij ons gebeurt, anticipeert op wat in de volgende jaren in de rest van Europa zal gebeuren: de grote terugkeer van de naties die men wilde liquideren. LE PEN: Ik heb respect voor leiders die de belangen van hun land verdedigen. Haar politiek valt positief uit voor Duitsland, maar helaas schadelijk voor alle andere landen. Maar ik waarschuw haar: pas op, mevrouw Merkel, als u het leed niet ziet waaronder de andere Europese volkeren gebukt gaan, dan zal Duitsland zich gehaat maken. Merkel meent dat men aan politiek kan doen tegen de bevolkingen in. Dat zou ze in Duitsland niet doen, daar worden de resultaten van de verkiezingen gerespecteerd. Maar aan de anderen wil ze iets opdringen. En dat zal tot het uiteenspatten van de Europese Unie leiden. LE PEN: Dat zeg ik al sinds de Franse presidentsverkiezingen. Het is een moeilijk thema en ik heb daarmee een flink risico genomen. Ik weet namelijk dat de politieke klasse het volk angst aanjaagt: zonder euro zal de zon uitdoven, de rivieren zullen opdrogen, we zullen een nieuwe ijstijd beleven... LE PEN: Dat geloof ik helemaal niet. Het zou een ongelooflijke kans zijn. Als we er niet uit stappen, explodeert de euro. Ofwel komt er een volksopstand omdat de mensen zich niet langer laten leegbloeden. Ofwel zeggen de Duitsers: Schluss, we kunnen niet meer voor de armen betalen. LE PEN: ... als de vierde grootste delegatie na de Duitse CDU, de Italiaanse PD en de Duitse SPD. LE PEN: Ik ben optimistisch dat we een fractie kunnen vormen. Ik heb binnenkort een hele reeks afspraken op mijn agenda staan. LE PEN: En de Britse premier David Cameron zegt over de Ukip dat ze uit halve garen en racisten bestaat. Ik vind het prima dat de Ukip zo sterk is als wij. Maar zij heeft al een fractie, en nu beschouwt ze ons als concurrenten. Vandaar die schandelijke beschuldigingen. LE PEN: Dat zou mogelijk zijn. We hebben dezelfde principiële houding tegenover Europa. LE PEN: (fel)Dat volstaat toch? LE PEN: Dat zal me een zorg zijn. Voor mij volstaat de strijd voor de soevereiniteit van de naties. Iedereen moet volgens zijn eigen waarden en zijn geschiedenis kunnen kiezen binnen de Europese beschaving waartoe wij allemaal behoren. LE PEN: De AfDheeft die wens tot nog toe niet geuit. We delen bepaalde inzichten, maar de AfD is geen volkse maar een elitaire partij met een heel andere structuur. LE PEN: Daar is zeker iets van aan. Ooit waren we een van de rijkste landen ter wereld, nu zijn we op weg naar de onderontwikkeling. De soberheid die de mensen opgelegd wordt, werkt niet. De mensen zullen zich niet laten afslachten zonder te rebelleren. LE PEN: De Franse schulden zullen enorm blijven. Want hoe meer soberheid er wordt opgelegd, hoe meer de groei daaronder lijdt, hoe lager de belastingopbrengsten uitvallen en hoe meer het tekort toeneemt. Bovendien spaart de regering bij de nuttige uitgaven in plaats van bij de schadelijke. Er moet gespaard worden op de generositeit van de sociale systemen die illegale immigranten dezelfde bescherming bieden als onze burgers. En op sociale fraude. En op de bijdragen die we aan de EU betalen en die elk jaar stijgen. LE PEN: Het lijdt geen twijfel dat de Fransen er toen beter aan toe waren. Ik kijk niet in de achteruitkijkspiegel, maar waarom beleven we sindsdien het einde van de sociale vooruitgang? Het was niet verstandig om in dertig jaar tijd tien miljoen buitenlanders op te nemen. LE PEN: Ik heb het niet over autarkie, ik ben niet gek. Wat we nodig hebben, is een intelligent protectionisme. We hebben tolsystemen nodig - zij het niet in de handel met landen die hetzelfde sociale niveau als wij hebben. Dat is billijke concurrentie. Het probleem is de totale opening van de grenzen: hoe verder een bedrijf nu gaat om slaven te vinden dat het als beesten behandelt, voor een hongerloon en zonder de milieuwetten na te leven, hoe meer winst het maakt. Dat is de wet van de jungle. LE PEN: Natuurlijk, anders zou ik dit niet niet doen. Als ik niet zou geloven dat we de macht kunnen veroveren, zou ik me met mijn drie kinderen of met mijn tuin bezighouden. LE PEN: Zo denkt het volk er in elk geval over, maar de elites blijven zich natuurlijk verweren. Worden wij behandeld zoals elke andere partij? Nee. Niet door de pers, en al helemaal niet door de politieke klasse. LE PEN: Hij heeft niet 'zou kunnen' gezegd. En dat was geen wens van hem, maar een zorg. Weet u, over het gaullisme werd ooit gezegd dat het de metro om zes uur 's avonds was. Dan tref je daar Jean-Marie Le Pen en Florian Philippot aan, en ook ambachtslui, bedrijfsleiders, ambtenaren. We willen het hele Franse volk vertegenwoordigen met ideeën die links noch rechts zijn: patriottisme, de verdediging van de identiteit, de soevereiniteit van het volk. Als iemand zoals ik tegelijk als linksextreem en als rechtsextreem gecatalogiseerd wordt, dan is dat een illustratie van de juistheid van mijn positie. LE PEN: Ja, we zijn voor een immigratiestop. LE PEN: Xenofobie betekent vreemdelingenhaat. Ik haat niemand. LE PEN: Onze politieke klasse heeft geen overtuigingen meer. Je kunt alleen het geloof uitstralen dat je hebt. Die geloven niet meer in Frankrijk, die hebben een postnationaal wereldbeeld. Ik noem ze francosceptici. Dat is de reden waarom de democratie bij ons implodeert. LE PEN: Dat geloof ik niet. Hij heeft geen enkele overtuiging. Net als Nicolas Sarkozy. Dat zijn mensen die u om het even wat vertellen, alleen maar om hun kleine persoonlijke carrière te bevorderen. LE PEN: Dat is een heel geloofwaardige hypothese, ja. Dat geeft iedereen toe. Ik ben ervan overtuigd dat we in de volgende tien jaar aan de macht komen. Misschien sneller dan velen het zich kunnen voorstellen. LE PEN: Ik schiet niet op een ambulance. Als kandidaat is Sarkozy geliquideerd. LE PEN: Ja. Het spel is uit. Hij heeft bedrog gepleegd. Hij heeft de wetten van de republiek overtreden en heeft voor zijn campagne dubbel zoveel uitgegeven als toegestaan. Daardoor is hij gediskwalificeerd. Trouwens: ik betreur dat. Ik had hem graag als tegenstander gehad. LE PEN: Omdat hij is wie hij is.LE PEN: Ik steun Poetin niet tegen Europa, dat is een karikatuur. Ik ben voor een federalistisch Oekraïne. De EU heeft olie op het vuur gegooid toen ze een land dat voor de helft naar het oosten kijkt een economisch partnerschap aanbood. LE PEN: Ik heb een zekere bewondering voor Vladimir Poetin, want hij laat zich door een of ander land geen beslissingen opdringen. Ik denk dat hij op de eerste plaats aan de belangen van Rusland en de Russen denkt. Op dat vlak heb ik voor Poetin hetzelfde respect als voor Merkel. LE PEN: Ah, werkelijk? Hij is geen democraat? In Rusland zijn er geen verkiezingen? LE PEN: Maar u gelooft wel dat er in Frankrijk een echte persvrijheid is? 99 procent van de journalisten is links. LE PEN: Eerlijk gezegd, er worden veel dingen over Rusland gezegd omdat het al jaren op instructie van de Verenigde Staten gedemoniseerd moet worden. Het behoort tot de grootheid van een Europees land om zich zelf een mening te vormen en niet alles door een Amerikaanse bril te zien. We hebben Rusland de les niet te lezen als we voor de Qatarezen, Saudi's en Chinezen de rode loper uitrollen. LE PEN: De Amerikanen proberen hun invloed in de wereld uit te breiden, vooral in Europa. Ze verdedigen hun belangen, niet de onze. Ik ben voor een multipolaire wereld waarin Frankrijk opnieuw aan het hoofd van de blokvrije staten staat, niet met de Verenigde Staten, niet met Rusland, niet met Duitsland. Je moet evenmin slaaf als meester willen zijn. DOOR MATHIEU VON ROHR'Wat nu in Frankrijk gebeurt, gebeurt de volgende jaren in de rest van Europa: de grote terugkeer van de naties die men wilde liquideren.' 'Ik had Sarkozy in 2017 graag als tegenstander bij de presidentsverkiezingen gehad. Omdat hij is wie hij is.'