Het zijn 'historische tijden' voor de financiële markten. Aan de ene kant is de olieprijs gestegen tot een recordniveau en staan ook een aantal (edel)metalen op hun hoogste peil in meer dan vijftien jaar. Maar aan de andere kant is de langetermijnrente gezakt tot het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Het overgrote deel van de bevolking is dus nog nooit in zijn leven geconfronteerd geweest met zo'n lage rentevergoeding op zijn zuurverdiende spaarcenten. En dat komt bij de Belgische spaarder, die bekendstaat als een 'spaarkampi...

Het zijn 'historische tijden' voor de financiële markten. Aan de ene kant is de olieprijs gestegen tot een recordniveau en staan ook een aantal (edel)metalen op hun hoogste peil in meer dan vijftien jaar. Maar aan de andere kant is de langetermijnrente gezakt tot het laagste niveau sinds de Tweede Wereldoorlog. Het overgrote deel van de bevolking is dus nog nooit in zijn leven geconfronteerd geweest met zo'n lage rentevergoeding op zijn zuurverdiende spaarcenten. En dat komt bij de Belgische spaarder, die bekendstaat als een 'spaarkampioen', hard aan. Niet alleen de nominale, maar ook de reële vergoeding is naar een dieptepunt gezakt. Want de hoge olieprijs heeft de inflatie wel voldoende opgedreven om ervoor te zorgen dat er na de verrekening van het algemene prijzenpeil vandaag reëel niets meer overblijft. Integendeel, wie zijn geld op een klassiek spaarboekje heeft staan, kan met de rentevergoeding de algemene stijging van de kosten van levensonderhoud niet langer compenseren. En dat laat zich gevoelen in het gedrag van Jan Modaal. Sinds kort wordt er weer geld onttrokken aan het spaarboekje en kasbons zijn al vele jaren geen succesnummer meer. Maar als geld niet langer wordt belegd op traditioneel populaire producten, dan moeten die gelden natuurlijk een andere weg vinden. Op de eerste plaats is er de verzekeringsrekening. Producten als First en Crest die de afgelopen jaren furore hebben gemaakt door hun relatief hoge rendementen. Maar we bekijken of ze terecht worden voorgesteld als het verzekeringsalternatief voor het spaarboekje. Nog meer succes hebben de beleggingsfondsen met kapitaalbescherming. Zij hebben heel wat kapitaal kunnen aantrekken door enerzijds het kapitaalverlies uit te schakelen en anderzijds toch een behoorlijk rendement te kunnen aanbieden. Overheidsobligaties zijn ondanks de rentedaling uitermate populair gebleven. Ze worden beschouwd als een veilige haven in een risicovolle beleggingsomgeving. En voor institutionele beleggers (vooral verzekeringsmaatschappijen) zijn ze een noodzakelijk kwaad, omdat zij hun cliënten nu eenmaal rendement moeten garanderen. Een nieuwe ster de jongste jaren is het vastgoed. Een beleggingsmogelijkheid waarvan de prijzen de voorbije jaren zijn blijven oplopen, vooral ondersteund door de steeds lagere rente. De aandelen hebben het moeilijker om weer het hart van de gemiddelde spaarder te veroveren. De herinnering aan de beursval net na de millenniumwissel is daarvoor nog net iets te levendig. Maar defensievere aandelen met een voorspelbare winstgroei en vooral met een hoog dividendrendement weten wel in de gunst te komen, groeiwaarden hebben het een stuk moeilijker. We stellen ze aan u voor. Door Danny Reweghs