Dierenrechten (1)
...

Dierenrechten (1)Wij zijn niet alleen geschokt door de laffe misdaden tegen enkele van onze Antwerpse restaurants ("De week in België", Knack nr. 38), het is erg dat misdadigers ons beladen met alle mogelijke aantijgingen. McDonald's heeft nooit om welke reden dan ook tropisch regenwoud laten kappen. Geloofwaardige milieuverenigingen kunnen hiervan getuigen. McDonald's mishandelt geen dieren. We kopen het vlees voor onze producten op de markt, maar dan wel van bedrijven die zeer streng zijn geselecteerd op het vlak van kwaliteit, hygiëne én dierenwelzijn. Ons beleid op dit punt werd overigens door Animal Rights International als een model beschouwd. Leveranciers die niet aan onze normen voldoen, mogen niet langer aan McDonald's leveren. McDonald's is zich bewust van de milieuproblematiek en is al jaren voorloper met de toepassing van nieuwe technologieën op het vlak van verpakkingen. Ook daar gaan onze inspanningen verder dan de wettelijke verplichtingen. De voeding die we aanbieden, is uiteraard niet ongezond. We hebben vorig jaar nog een analyse van onze Belgische McDonald's producten laten maken door twee voedingsdeskundigen. Hun besluit is dat onze voeding perfect past in een evenwichtig dieet en dat er bij McDonald's voldoende keuze is ook voor mensen die gerechten met een laag caloriegehalte willen. Op het vlak van voedselveiligheid zijn we een echte voorloper. Weinig bedrijven hebben zoveel controles als onze medewerkers in een restaurant dagelijks uitvoeren. Een bedrijf als McDonald's kan het zich eenvoudig niet veroorloven om niet uit te munten in elk aspect van zijn bedrijfsvoering. Het is daarom des te jammer dat we door terroristen als doelwit worden uitgekozen en in het defensief worden gedrukt. Als ons iets verweten kan worden, dan is het vooral dat we te weinig communiceerden over onze echte aard en beleid. Absurde aantijgingen krijgen dan ook een vruchtbare voedingsbodem.Dierenrechten (2)Het Animal Liberation Front roept ecologische argumenten en respect voor dierenrechten in om branden te stichten. Dat kan er bij mij niet in. Geweld heeft slechts in zeer zeldzame gevallen geleid tot een werkelijke oplossing en werkt in verreweg de meeste gevallen averechts. De ecologische beweging wijst op de dreigende vernietiging van het leven op onze planeet door bijvoorbeeld het in brand steken van het tropisch regenwoud. Hoe kan men dan zijn eisen kracht bijzetten door zelf een vervuilende brand aan te steken? Vreedzaam protest - hoe weinig effectief het ook lijkt - is het enige wat overblijft voor de ecologische militant. Men kan enkel de scheldtirades, schimpscheuten en klappen van sommige tegenstanders incasseren en voortdoen. De tegenstanders van de groene beweging bewijzen dan enkel - zoals in het geval van de afranseling van Michel Vandenbosch - dat ze in hun onmacht hun ongelijk toegeven. Het doet pijn dat nu ook groene terroristen het nodig achten het trieste rijtje van bommenleggers van allerlei slag te vervoegen. De ecologische beweging - in wezen nog altijd een jonge beweging - bewees tijdens haar korte bestaan dat ze daadkrachtig is. Gaat een stelletje ALF-vandalen dat nu teniet doen?Dierenrechten (3)Ik ben geschokt door het geweld tegen vreedzame actievoerders van Animaux en Péril en Gaia op de markt van Anderlecht. Niet alleen het geweld van de veehandelaars viel op: die mensen zijn blijkbaar niet gewoon om te praten, wel om te slaan. Maar ook het niet optreden van de rijkswacht viel me erg tegen. Gaia dat steeds vreedzaam actie voert, wordt blijkbaar als vijandig en agressief gezien door politie en rijkswacht. Wat gaan die doen als het Animal Liberation Front zich echt organiseert in dit land? Die mensen gebruiken wel geweld om hun doel te bereiken.Dierenrechten (4)Op 6 september mondde een niet gewelddadige actie van Gaia uit in brutaal en gewelddadig afvoeren van deze activisten door onze eigen politie, waarvan ik steeds tegen mijn zoontje zeg dat het onze vrienden zijn. Voor het oppakken van Michel Vandenbosch werd een grotere troepenmacht ingezet dan om Marc Dutroux te begeleiden. Het leek me dat we beschaafd genoeg zijn om vreedzame oplossingen te zoeken en te vinden. Of gebruiken we alleen geweld als we zeker zijn dat het zich niet tegen ons zal keren? Gaia demonstreert alleen vreedzaam. Waarom worden de Gaia-mensen behandeld alsof het zware criminelen zijn? Zijn ze extremisten? Anarchisten? Communisten? Neen: ze komen op voor rechten van dieren, ze vragen respect voor dieren, vragen dat ze niet gebruikt worden voor ons amusement.OnderwijsIk beaam elke zin, elke verzuchting en elke klacht zoals naar voren gebracht in "De directeur is een ezel" (Knack nr. 35). Ik was directeur van een vrij grote basisschool, stopte om gezondheidsredenen en sta nu weer - en graag - voor de klas. Mijn gezin geniet opnieuw van een aanspreekbare echtgenoot en vader. Financieel? Als ik de eindafrekening maak - aantal uren, sociale verplichtingen en het demotiverende belastingsysteem - ben ik nu beter af. Eén element van het directieleed kwam niet aan bod: het dikwijls ondermijnende werk van bepaalde leden in oudercomités, ouderraden, participatieraden. Sommigen vertegenwoordigen vooral zichzelf, ze zetten zich in uit eigenbelang en destabiliseren op termijn de hele schoolgemeenschap. De school wordt door die betweters liefdevol gewurgd. Voor alle duidelijkheid: de overgrote meerderheid van de ouders werkt graag en goed mee binnen de schoolgemeenschap, maar die zwijgende meerderheid zetelt niet in die raden.ZeppelinHet negatieve slot van het artikel "De graaf en zijn bolknak" (Knack nr. 32) vraagt inderdaad om een aanvulling, zoals lezer Peeters al meldt ("Het laatste woord", Knack nr. 36). Op 2 mei 1998 werden in Dahme Spreewald in Duitsland de eerste spadesteken van een nieuwe luchtschipwerkhal gevierd. Er waren meer dan vijfhonderd aandeelhouders en meer dan vijfduizend bewoners van de omliggende gemeenten op uitgenodigd. De uit Wiesbaden afkomstige firma - Cargolifter - bouwt daar een hal van 340 op 210 meter. Daarin zullen luchtschepen gebouwd worden van 240 meter lang en 61 meter doormeter. Iets groter dan de luchtschapen uit de jaren dertig. Ze zullen 160 ton vracht kunnen vervoeren naar ieder punt van de wereld. Een luchtschip is ideaal om samengestelde zware lasten snel op hun bestemming te krijgen. In 1999 zal de hal klaar zijn en kan de productie van het eerste model beginnen. Wie beweerde dat de tijd der luchtschepen voorbij is?EuropaAlan Greenspan, voorzitter van de FED, de Amerikaanse centrale bank heeft een jaarsalaris van 5,1 miljoen frank. Daartegenover staan de Europese parlementsleden en anderen. Mislukte en weggepromoveerde politici zoals Melchior Wathelet verdienden minstens zes miljoen frank. Alan Greenspan moet bovendien elk jaar details geven over zijn persoonlijke financiën ("Geld en werk", Knack nr. 36). Zou dat geen goed voorbeeld zijn om na te volgen voor al die Europese parlementsleden en andere profiteurs? Dan kan iedereen zien hoe veel geld bijvoorbeeld socialistische renteniers in het Europese parlement echt binnenrijven.EU-stemrecht (1)Na de lafhartige afgang van de CVP-dissidenten ("De boot vertrekt pas volgend jaar", Knack nr. 38) zou Vlaanderen met Cato tot de conclusie moeten komen: "Voorts zijn wij van mening dat de CVP moet vernietigd worden." Die partij is de grootste struikelblok op weg naar de Vlaamse ontvoogding. Zolang de CVP de sterkste partij is, zal Vlaanderen bedrogen, verraden en verkocht worden. De partij moet voortaan haar stemmen maar halen bij haar echte vrienden: Franstaligen, eurocraten en nieuwe Belgen.EU-stemrecht (2)Zou ook maar één van de CVP-dissidenten echt geloven dat er na de verkiezingen werk gemaakt wordt van waarborgen voor Brusselse Vlamingen? Als het EU-stemrecht en de versoepelde naturalisaties in voege zijn, werkt de tijd in het voordeel van de Franstaligen. Elk jaar komen er dan duizenden nieuwe Belgen bij. Waarom zouden de Franstaligen dan toegevingen doen? De CVP-dissidenten weten dat natuurlijk ook. Maar ze denken vooral aan hun eigen positie binnen de CVP.Bodifée (1)"Hij is ook zij" (Knack nr. 35) kon als titel ook dragen "Zij is ook hij". Dat was origineler geweest, maar als man kon u natuurlijk niet anders. Dat begrijp ik. U stelt drie oplossingen voor, voor een probleem dat er inderdaad "geen hoeft te zijn". We ergeren ons aan zoveel kleine zaken die uiteindelijk bijkomstig zijn, daar treed ik u graag in bij. "Als verstandige mensen moeten we ons kunnen neerleggen bij het logisch aanvaarden dat één van beide persoonlijke voornaamwoorden het geheel van de mensheid aanduidt." Maar er is een vierde oplossing die even logisch is als de andere. Als we na al die eeuwen "hij's" eens "zij" gingen gebruiken? En de kleine semantische operatie in het woordenboek uitvoeren door te vermelden dat het persoonlijke voornaamwoord "zij" twee betekenissen heeft: de klassieke en de derde persoon zonder geslachtsaanduiding. Als het dan toch om het even is en als we er toch mee moeten ophouden om discriminatie te zoeken waar die niet is bedoeld. Bovendien is de mensheid vrouwelijk. Het went wel, net als de euro.Bodifée (2)De column van Bodifée: ainsi soit-elle.Bodifée (3)Als vertaler deel ik Bodifée's ergernis over taalpuristen. Onze taal zit nu opgescheept met een uitslaand gelijkberechtigingsgevoel waar aucune personne last van had tot een taaldokter ons ouderwets indeelde in patiënten en patiëntes.Bodifée (4)Gerard Bodifée vraagt zich in "De disco is een drug" (Knack nr. 37) af waarom al de akoestisch geagresseerden het alomaanwezige gebleer zo lijdzaam ondergaan. Juist omdat zij zo tegen lawaai zijn, willen zij niet schreeuwen om stilte. Wanneer besteedt Knack eens wat aandacht aan dit permanent en nooit aflatend akoestisch stalken? Of aan de politieke trucs om met lawaai kiezers te strikken? Wanneer laat Knack lawaaislachtoffers aan het woord?AgendaUw eerste afzonderlijke uitgave Agenda was uitgebreid, bondig en overzichtelijk. En minpunt is het weglaten van het wekelijks overzicht (sterrenfilms, documenten en feiten en mensen) in Teleknack. Wellicht was dat voor veel mensen een aanzet om met dit overzicht hun tv-week gericht te beginnen. Ik hoop dat het opnieuw verschijnt.TeleknackIn Teleknack nr. 34 vertaalt u marin d'Eau douce door een totaal nieuw begrip: zachtwatermatroos. Waarom schrijft u Eau met een hoofdletter? Waar heeft u dat zachtwater gevonden? Zou u misschien wat meer aandacht kunnen besteden aan de bijlagen?VarkenspestIk begrijp nu waarom landbouwers niet wenen om het verlies van hun varkens: ze kregen zesduizend frank per dier ("De pest aan varkens", Knack nr. 34). De eurocraten zijn bijzonder gul met eenieders geld. Hoelang wordt van onze naïviteit misbruik gemaakt? Wanneer komt er een einde aan de concentratiekampen onder leiding van de maffia der veevoederbedrijven? Zij zijn het die onze gezondheid en jobs bedreigen, niet het Mestactieplan.MobiliteitElke extra kilometer is aanleiding tot nog meer ongevallen ("Nieuwe wegen", Pro & Contra, Knack nr. 36). Waar schiet de overheid dan te kort? Wat doet ze om de auto aan banden te leggen en bij te dragen tot meer veiligheid? Technologie en veiligheid van de auto berusten bij de constructeurs, de overheid komt daar onvoldoende tussenbeide. Of mogen de belangen van de constructeurs niet geschaad worden? Ook hier kunnen oplossingen gebracht worden om meer veiligheid te brengen, de natuur beter te beschermen en het mobiliteitsprobleem op te lossen.Pedofilie (1)"Verboden aan te raken" (Knack nr. 35) noemt pedofilie een gruwelijk misdrijf. Ik dacht dat het een seksueel afwijkend gedrag was, waar nooit geweld bij te pas komt. Toen ik acht was (in 1940), had ik een pedofiele onderwijzer. Hij werd door alle leerlingen op handen gedragen. Niet het betasten en strelen had schadelijke gevolgen, wél het zien van de man, geboeid tussen twee rijkswachters. Dàt beeld is mij bijgebleven.Pedofilie (2)Het is een kwestie van correct woordgebruik. Ik ben mijn hele leven pedofiel geweest: dat wil zeggen, ik heb steeds van kinderen gehouden en beleefde veel teleurstellingen wanneer de kinderen volwassen werden. Maar ik ben nooit een pederast geweest. Verder ben ik van mening dat de media - Knack inbegrepen - er verkeerd aan doen, de obsessie van het publiek te onderhouden en aan te wakkeren.S. Gijsen, Public Affairs Manager, McDonald's Belgium.,Y. Vanden Bosch, Agalev-gemeenteraadslid, Leuven.,V. Brondeel, Lede.,R. Blank, Antwerpen.,B. L'Amiral, Huizingen.,W. Degheldere, Brugge.,W. Peeters, Turnhout.,W. Wienen, Wondelgem.,L. Van Dun, Mortsel