Het 'ouder worden van de mens' is geen primaire doelstelling van...

Het 'ouder worden van de mens' is geen primaire doelstelling van de geneeskunde, wel een eerder beperkt gevolg van medisch handelen dat ontstaat vanuit de liefde voor de zieke mens ('De volgende generaties zullen euthanasie vragen vóór ze zorgbehoevend worden', Knack nr. 47). Dat kun je de geneeskunde dus niet verwijten.