Wat is dat: orthoptie-optometrie?
...

Wat is dat: orthoptie-optometrie? Optometrie is het opmeten van de ogen. Orthoptie betekent: recht zien. Een orthoptist is gespecialiseerd in klachten zoals scheelzien, een lui oog of dubbelzicht. Wat doet een orthoptist-optometrist? Hij is een paramedicus die stoornissen aan het visueel systeem onderzoekt en behandelt. Hij onderzoekt bijvoorbeeld de oogstand, de oogdruk en de gezichtsscherpte. Sommige onderzoeken kunnen autonoom worden uitgevoerd, voor andere is een voorschrift van de oogarts nodig. Wie jonger is dan 16 jaar moet sowieso eerst langs de oogarts. Een behandeling gebeurt ook altijd op voorschrift van de oogarts. Denk aan oefentherapie om het oog rechter te zetten of beter te doen meewerken. Of aan het aanpassen van specifieke contactlenzen ter behandeling van een oogaandoening. Een orthoptist-optometrist kan wél autonoom een 'gewone' contactlensaanpassing uitvoeren bij een persoon ouder dan 16 jaar. Is het een nieuw beroep? Marijke Dierickx, opleidingshoofd Oogzorg aan Odisee Hogeschool: "Tot voor kort was er veel onduidelijkheid in de sector. Zo was het beroep van orthoptist wel erkend als paramedisch, maar er waren geen of nauwelijks opleidingen. Bij optometrie was er wel een opleiding, onder andere aan onze hogeschool, maar geen erkenning. Daarom heeft Volksgezondheid dit gereglementeerd: in april 2019 werd het nieuwe paramedische beroep van orthoptist-optometrist in het leven geroepen door een Koninklijk Besluit." Waar volg je de opleiding? Marijke Dierickx: "Wie het beroep in Vlaanderen wil uitoefenen, kan dat alleen via de 3-jarige bacheloropleiding die we vanaf september 2020 organiseren aan Odisee Hogeschool in Brussel. Vroeger heette de opleiding Bachelor in de Optiek en Optometrie. De nieuwe naam, Bachelor in de Oogzorg, dekt de lading beter, omdat de opleiding is aangepast aan het nieuwe KB en nu meer aspecten van oogzorg aanbiedt." Wat is het verschil met een opticien? Orthoptist-optometrist is een paramedisch beroep, dus een officieel gezondheidszorgberoep. Dat van opticien niet. Een opticien mag brillen en lenzen afleveren, maar in principe geen oogmetingen meer uitvoeren of contactlenzen aanpassen. Er is een overgangsregeling voor de opticiens die dat vandaag wél doen: ze mogen het blijven doen, op voorwaarde dat ze kunnen aantonen dat ze over de juiste competenties beschikken. Waar werkt een orthoptist-optometrist? Afgestudeerden zullen vaak terechtkomen op de dienst Oftalmologie in ziekenhuizen of in oogheelkundige groepspraktijken. Of ze kunnen op zelfstandige basis aan de slag gaan. "Maar het is altijd de bedoeling dat ze bij de minste twijfel doorverwijzen naar de oogarts", zegt Dierickx. Hoe zit het met de terugbetaling? Voor bepaalde orthoptische prestaties betaalt het Riziv iets terug. Een aanvullende verzekering is mogelijk. Meer info bij het ziekenfonds.