Plan International evolueerde van nood- hulp tot ontwikkelingssamenwerking.
...

Plan International evolueerde van nood- hulp tot ontwikkelingssamenwerking.Misschien denkt u dat we met uw geld al lang in het buitenland zitten ? U hebt gelijk. Uw bijdragen gaan rechtstreeks naar de 150 gebieden waar Plan International werkt.? Zo begon het jaarlijkse verslag dat onlangs in de pers verscheen, en daarin staat wat er met dat geld gedaan is. En dat is veel, want 78 procent van de wereldwijde inkomsten wordt integraal besteed aan ontwikkelingsprogramma's in de derde wereld. Plan International een organisatie zonder politieke of religieuze bindingen probeert al zestig jaar het lot van kinderen in de wereld te verbeteren. De organisatie evolueerde mettertijd van noodhulp tot ontwikkelingssamenwerking. Plan International ontstond in 1937, als hulp aan weeskinderen die in Spanje het slachtoffer waren van de burgeroorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de doelgroep uitgebreid tot alle oorlogskinderen in Europa, en in de jaren vijftig keek Plan nog verder. Het werd de bedoeling om zoveel mogelijk arme en kansarme kinderen te helpen, om in hun omgeving een duurzame en constructieve verandering teweeg te brengen, en om zichzelf als ontwikkelingssamenwerker op termijn overbodig te maken. ?Plan International Belgium, het voormalige Foster Parents Plan, is in ons land bedrijvig sinds '84, en telt sinds eind vorig jaar 42.000 leden,? zegt nationaal directeur Philippe Vanpeperstraete. ?Wereldwijd zijn er 950.000 Plan-ouders en het geschat aantal kinderen dat door hen geholpen is, wordt geraamd op het tienvoudige, bijna tien miljoen. Wie spreekt nog over een druppel op een gloeiende plaat ?? In Canada, de Verenigde Staten, Noorwegen, Engeland, Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Australië, Korea en Japan werd in '96 bij de 208 miljoen dollar vergaard. Dat geld werd besteed in diverse arme landen in landen in Oost-Europa, Azië, Zuid-Amerika, de Caraïben en Afrika. Elk jaar ?ontgint? Plan nieuwe gebieden. Vorig jaar werd Kameroen het veertigste land waar de organisatie activiteiten ontplooit. De criteria om met een bepaald land te werken, zijn onder andere : wie heeft het het meest nodig ? In welke landen is er een zeer hoog analfabetisme, hoge kindersterfte, lage levensverwachting ? En, niet onbelangrijk : waar lopen de hulpverleners elkaar niet voor de voeten ? LATRINEBOUWERDoor het systeem van financiële adoptie bouwt Plan International aan de toekomst van kinderen, hun familie en gemeenschap. De 27 frank per dag of 820 frank per maand die elke Plan-ouder stort, gaan niet naar één kind, maar het geld komt ten goede aan de hele gemeenschap waarin het kind leeft. Allemaal volgens de principes van Plan : kindgericht, scholing, integratie, gelijkheid van mannen en vrouwen, milieuzorg, gezondheid. Er worden scholen gebouwd, gezondheidscentra, waterputten en -pompen. Er zijn inentingsprogramma's en alfabetiseringsprojecten. De vermeerdering van het gezinsinkomen vooral dat van vrouwen is van levensbelang, alsook de verbetering van de behuizing : Plan is dé latrinebouwer van de wereld. De programma's worden opgezet in samenspraak met de dorpelingen, die voor een groot stuk instaan voor de realisatie ervan. En internationale experts evalueren die projecten nauwgezet en regelmatig. Zo'n 800.000 Plan-families houden contact met hun gesponsorde pleegkinderen via brieven, tekeningen en foto's. Zo groeit er een band tussen twee werelden, over alle grenzen heen. En elke Plan-ouder ontvangt ook ieder jaar niet enkel een boekhoudkundig verslag van Plan, maar ook een ?rapport? over het gesponsorde pleegkind. Dat rapport geeft antwoorden op vragen als : hoe presteert het kind op school ? Werkt het ook op het veld ? Is het kind gezond, welke ziekten had het het afgelopen jaar ? Is er iemand in het gezin overleden gedurende die periode ? Kwam er nog een broertje of zusje bij ? Aan welke projecten wordt in hun dorp gewerkt ? In wat voor huis woont het kind ? Welke verlichting gebruikt het gezin ? Waar haalt het drinkwater ? Op die manier kan de Plan-ouder van jaar tot jaar vaststellen wat er met zijn of haar centen gebeurt. Plan International Belgium VZW, F. Laurentplein 31, 9000 Gent. Tel. 09/224.23.73.