De politiek is dringend toe aan een nieuw en fris elan ('De zwakste oppositie van de laats...

De politiek is dringend toe aan een nieuw en fris elan ('De zwakste oppositie van de laatste 25 jaar', Knack nr. 40). Mandaten beperken, bestuurs-termijnen inkorten, cumuls beperken of afschaffen. De parlementen zouden opnieuw een afspiegeling van de maatschappij moeten worden, met vertegenwoordigers uit alle lagen van de bevolking. De politiek moet terug naar de essentie. Gedragen door geëngageerde mensen, die er niet alleen zitten voor de centen.