Benny Begin over een vrede die nooit begon.
...

Benny Begin over een vrede die nooit begon. Benny Begin, lid van de Knesset voor de Likoed-oppositie, zoon van voormalig premier Menachem Begin, gold lang als de ?intellectueel? van de Israëlische rechterzijde. Intussen werden zijn standpunten radicaler. U wilt het vredesproces met de Palestijnen stoppen en terugrollen ? BENNY BEGIN : Niet waar. Er is geen vredesproces met de PLO geweest, en er kan er ook geen zijn. De partij die terugrolt en haar verbintenissen niet naleeft, is de PLO. Die is de hele tijd door belangrijke artikels van de Oslo-akkoorden blijven schenden. Zo het feit dat de Palestijnse Nationale Raad, in weerwil van wat men wenst te geloven, het misdadige Palestijnse Charter niét heeft afgeschaft, ingetrokken of geamendeerd. En ten tweede wat gebeurde in Caïro op 21 december 1995, toen Fatah (PLO) en Hamas een akkoord sloten dat neerkomt op een vergunning om te moorden, afgeleverd door Arafat aan Hamas. De recente terroristische aanslagen op bussen, hier in Jeruzalem in februari en begin maart, waren dan ook moorden door Arafat, via derden. Die derde is Hamas. Er is geen enkele twijfel mogelijk dat zo'n akkoord bereikt werd. Hamas beloofde zich te onthouden van het in verlegenheid brengen van de Palestijnse Autoriteit, en wat dat betekende, werd nadien uitgelegd op een persconferentie door Selim Zanoen, het hoofd van de delegatie die met Hamas onderhandelde. Wij, de Palestijnse Autoriteit,? zei Zanoen, zijn niet de beschermers van de Israëlische entiteit. Als de Israëli's onder druk gezet worden door de acties van Hamas, dan is het beste wat ze kunnen doen hun terugtrekking uit de rest van de Westbank en Gaza te versnellen, dan zullen onze broeders van Hamas helemaal niets meer tegen hen ondernemen. Een open dreigement : de Hamas beloofde de PA niet in verlegenheid te brengen door geen terroristische campagne meer te voeren in of rechtstreeks vanuit gebieden die onder de controle van Arafat staan. Maar alle andere gebieden zijn open terrein. Dat was het akkoord. Waar is Oslo dan ? Waar is de partner ? De vrede ? Zoals mijn premier, Shimon Peres twee maanden geleden zei : er zijn geen beperkingen voor onze veiligheidskrachten in het achtervolgen van de terroristen, het straffen van diegenen die ze sturen, en het vernietigen van hun nesten. Wij weten allemaal dat de nesten van die terroristen niet in Tel Aviv of Haifa te vinden zijn, maar in Nabloes, Ramallah, Gaza, en al de gebieden die overgeleverd werden aan Arafat, en die onmiddellijk vrijplaatsen voor straffeloos terrorisme werden. Zoals Peres zei : wil je het terrorisme doeltreffend bestrijden, dan moet je het in hun nest doen. Maar natuurlijk, door de beperkingen van de Oslo-akkoorden kunnen wij niet handelend optreden in Gaza, Nabloes of andere plaatsen die onder de verantwoordelijkheid van Arafat vallen. Maar Arafat heeft dat akkoord met Hamas. Dus een vredesproces, daar geloof ik niet in. Wat zou u dan doen ? BEGIN : Doen ? Wat mijn eerste-minister zei. Het terrorisme bestrijden waar het ook zit. Zit het in Zuid-Libanon, dan in Zuid-Libanon. En is het in Gaza, dan moet het maar in Gaza. Dus, we moeten onze verantwoordelijkheden weer opnemen, en de zaak aanpakken op de manier die wij het beste kunnen. Natuurlijk gaan er dan weer mensen zeggen dat dit formeel in tegenspraak is met de paragrafen a, b en c van de Oslo-akkoorden, maar je respecteert akkoorden nu eenmaal niet op een unilaterale manier. Je ben een eerlijk man, geen idioot. Hoe moet het dan met Oslo ? BEGIN : Oslo ? Oslo bestaat niet. Die akkoorden waren al dood voor ze het Witte Huis bereikten om ondertekend te worden.