Voorzitter André Oosterlinck van de Associatie K.U.Leuven (het samenwerkingsverband van de universiteit en de hogescholen) zegt dat de commotie over de negatieve evaluatie van rector Marc Vervenne vermeden had kunnen worden als Vervenne had beslist zich niet kandidaat te stellen voor een tweede mandaat. Dan was er geen evaluatie nodig geweest. Ter herinnering: op 3 december 2008 raakte bekend dat een evaluatiecommissie negatief adviseerde over een eventue-le verlenging van Vervennes mandaat.
...

Voorzitter André Oosterlinck van de Associatie K.U.Leuven (het samenwerkingsverband van de universiteit en de hogescholen) zegt dat de commotie over de negatieve evaluatie van rector Marc Vervenne vermeden had kunnen worden als Vervenne had beslist zich niet kandidaat te stellen voor een tweede mandaat. Dan was er geen evaluatie nodig geweest. Ter herinnering: op 3 december 2008 raakte bekend dat een evaluatiecommissie negatief adviseerde over een eventue-le verlenging van Vervennes mandaat. Volgens Oosterlinck zou Vervenne tijdens drie gesprekken voorafgaand aan de bekendmaking van de conclusies van de commissie met aandrang gevraagd zijn de eer aan zichzelf te houden en af te zien van een nieuw mandaat. Dan hadden de resultaten van de evaluatie binnenskamers kunnen blijven. Het slechts drie pagina'stellende verslag is overigens nooit verspreid. Het is enkele keren voorgelezen aan de betrokkenen in het evaluatieproces (inclusief Vervenne). Er staan positieve punten in en vier negatieve punten. Nergens is gemotiveerd waarom de negatieve punten doorwogen. Zelfs de lijst van tachtig personen die ondervraagd werden over Vervennes prestaties is nooit bekendgemaakt. Zeker is wel dat een aantal van hen een rekening met Vervenne te vereffenen had. De gesprekken met Vervenne werden gevoerd door voorzitter Jef Roos van de raad van bestuur van de K.U.Leuven. Roos weerlegt dat hij druk heeft uitgeoefend om een evaluatie te vermijden. Hij vindt het 'niet meer dan normaal' dat Vervenne als eerste over de negatieve resultaten werd geïnformeerd, zodat hij ' desgevallend' zijn conclusies had kunnen trekken. Omdat Vervenne niet meteen de conclusies trok die Roos en Oosterlinck verwacht hadden, begon een voorstel te circuleren om de evaluatieprocedure te vervangen door een screening van de kandidaten vóór een rectorverkiezing. Daarmee had men kunnen vermijden dat Vervenne zich een tweede keer kandidaat stelde. Want hij krijgt veel steun uit de academische gemeenschap, zodat het niet uitgesloten was dat hij herverkozen zou worden. Roos heeft de initiatiefnemers van een petitie pro Vervenne in een korte meeting trouwens eens stevig de levieten gelezen. Maar Vervenne, die door sommigen verweten wordt te weinig manager te zijn, was niet bestand tegen de druk en haakte af, waarna het voorstel tot screening werd afgevoerd. Roos is beter bestand tegen de druk, want hij weigert in te gaan op een oproep van hoogleraren om zijn ontslag in te dienen. Oosterlinck zit helemaal in een zetel, want die hoeft zelfs niet herverkozen te worden, en hij wordt ook niet geëvalueerd. Hij was, als vorige rector, de architect van de onzalige regel die Vervenne liet evalueren. Meer dan ooit lijkt Oosterlinck de grote baas van de universiteit te willen spelen. Marc Vervenne wilde niet reageren op dit verhaal. Dirk Draulans