Het is nog maar van december geleden dat Electrawinds nieuw kapitaal ophaalde. De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) investeerde toen 25 miljoen euro en ook het fonds DG Infra + (een samenwerking van de GIMV met Dexia) kwam met 5 miljoen euro over de brug. Nu zou het om een vergelijkbaar bedrag gaan. Electrawinds is het bedrijf van de broers Luc en Paul Desender. Het bouwt en exploiteert elektriciteitscentrales die werken op zon, wind en biomassa. Momenteel staan er niet alleen in eigen land maar ook in Fran...

Het is nog maar van december geleden dat Electrawinds nieuw kapitaal ophaalde. De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) investeerde toen 25 miljoen euro en ook het fonds DG Infra + (een samenwerking van de GIMV met Dexia) kwam met 5 miljoen euro over de brug. Nu zou het om een vergelijkbaar bedrag gaan. Electrawinds is het bedrijf van de broers Luc en Paul Desender. Het bouwt en exploiteert elektriciteitscentrales die werken op zon, wind en biomassa. Momenteel staan er niet alleen in eigen land maar ook in Frankrijk en Italië projecten in de steigers. In tegenstelling tot de banksector, die de voorbije maanden vooral vers geld nodig had om te vervangen wat inde crisis was 'verdampt', gebruikt de sector van de groene stroom het nieuwe kapitaal nog om gewoon investeringen en groei te financieren. Want het gaat er niet zomaar goed, het gaat zelfs behoorlijk hard. Alle middelgrote Vlaamse milieu- en energiebedrijven zagen hun omzet in 2008 met minstens de helft aangroeien en Electrawinds zelf wil eind dit jaar dubbel zoveel capaciteit staan hebben als eind 2008 (160 MW tegen 80 MW). De GIMV richtte iets meer dan een jaar terug de aparte divisie 'CleanTech' op om mee te surfen op het groeiend economisch belang en succes van de groene energie. De GIMV steunt daarvoor op de knowhow van partner Emerald Technology Ventures, maar bouwt stilaan ook een team uit van eigen specialisten. Omdat investeringsschijven van 25 miljoen euro voor de GIMV relatief zwaar wegen, werd in samenwerking met de Vlaamse overheid het XL-Fonds opgericht, speciaal bedoeld voor investeringen in groeibedrijven met een ondernemingswaarde tot 750 miljoen euro. De investering in Electrawinds gebeurde via dit fonds. Bij de GIMV heeft woordvoerder Frank De Leenheer nog niet officieel weet van de nieuwe kapitaalvraag van Electrawinds, maar hij bevestigt onomwonden dat de GIMV zo'n vraag zeker de gepaste aandacht zal geven en dat er - mits de voorwaarden in orde zijn - ook ruimte is voor nieuwe investeringen. Dat Electrawinds zo snel opnieuw geld vraagt, wekt ook geen verwondering: 'We weten dat ze met heel veel projecten bezig zijn, dat er veel nieuwe vragen komen, ook uit het buitenland, en dat die projecten heel kapitaalintensief zijn.' Voor de meeste investeringsprojecten rekent de GIMV met een tijdshorizon van een vijftal jaar. (Dat wil zeggen dat ze participeren met de bedoeling om na een jaar of vijf met een mooi rendement weer uit te stappen.) Maar voor de projecten van het XL-fonds is het perspectief eerder zeven tot acht jaar. 'Wat natuurlijk niet wegneemt dat we eerder of later kunnen uitstappen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.' Luc Baltussen