Het dossier is voor de zoveelste keer op onderdelen bijgestuurd, maar in feite is er niets nieuws beslist.' Dat zegt Christian Leysen over het Valentijnsakkoord om het verkeersinfarct in en rond Antwerpen te bezweren. Leysen is een van de bezielers van Forum 2020, een groep bedrijfsleiders en academici die voor een haalbare, betaalbare en breed gedragen oplossing ijvert.
...

Het dossier is voor de zoveelste keer op onderdelen bijgestuurd, maar in feite is er niets nieuws beslist.' Dat zegt Christian Leysen over het Valentijnsakkoord om het verkeersinfarct in en rond Antwerpen te bezweren. Leysen is een van de bezielers van Forum 2020, een groep bedrijfsleiders en academici die voor een haalbare, betaalbare en breed gedragen oplossing ijvert. Leysen is niet verbaasd dat het Meccanotracé het niet gehaald heeft. 'Voor de Vlaamse verkiezingen in 2009 is er een politieke deal gesloten over de uitvoering van een vijftiental grote infrastructuurwerken in Vlaanderen. Een daarvan is de Oosterweelverbinding. Dat hebben ze ons bij de BAM letterlijk gezegd', aldus Leysen. LEYSEN:Het MER heeft slechts een halve Meccano vergeleken met de Oosterweelverbinding, die op de valreep nog is bijgestuurd met ingrepen aan de Ring in het oosten van de stad. De Vlaamse regering argumenteert dat het Meccano-tracé 300 miljoen euro duurder is en voor het verkeer een langere omweg rond de stad betekent. Dat tweede is niet zo vreemd, want dat doen ze in steeds meer Europese steden om er het transitverkeer weg te houden. LEYSEN: We zijn tevreden dat het verbod voor vrachtwagens in de Kennedytunnel wordt opgeheven, dat begonnen wordt met een overkapping van de Ring, en dat enkele tangenten worden beschouwd als essentieel voor een oplossing. Er blijven twee grote bezwaren. De aansluiting van de Oosterweelverbinding met de Ring aan het Sportpaleis is peperduur en voor de mobiliteit technisch fout. Bovendien krijgen niet de juiste prioriteiten voorrang. De Oosterweelverbinding in zijn huidige vorm is vooral een cadeau voor het doorgaand verkeer van en naar Nederland. LEYSEN: De quick wins van minister Crevits hadden al lang een feit moeten zijn. De Vlaamse overheid moet het verkeer durven te sturen. In Antwerpen kan dat door tijdens de spitsuren het transitverkeer door de betalende Liefkenshoektunnel te leiden. Op de rest van de Ring is dan plaats voor haven- en stadsverkeer. LEYSEN: De BAM is een constructie om de investeringen buiten de Vlaamse begroting te houden, maar de Vlaamse overheid staat er wel borg voor. De Oosterweelverbinding zou 3,2 miljard euro kosten, aan het hele Masterplan 2020 hangt een prijskaartje van bijna 7,5 miljard. Als je de laatste bijsturingen en alle kosten voor de R11bis en de A102 meerekent, kom je uit bij 10 tot 12 miljard euro. De beslissing van vorige week is op financieel drijfzand ge-bouwd. Er zal gewoon niet ge-noeg geld zijn. Patrick Martens'De verbinding is vooral een cadeau voor het doorgaand verkeer van en naar Nederland.'