De hervorming van de federale politie is hoopgevend, maar zou eenzelfde oefening bij de lokale politie niet even nuttig zijn?

(André Thienpondt - Herzele)
...

(André Thienpondt - Herzele) Brice De Ruyver: De hervorming van de lokale politie is grotendeels geslaagd, maar er zijn nog nijpende zaken. Men verliest te veel personeel aan backofficetaken die niets met politiewerk te maken hebben. Te veel kleine zones zijn niet meer in staat om basispolitiezorg aan te bieden. Dat kan rationeler, efficiënter en goedkoper georganiseerd worden, door zones verregaand te laten samenwerken. We onderzoeken momenteel of daar een draagvlak voor is, met een test in Limburg. (Peter Coelmont - Tongeren) De Ruyver: Zo zou ik dat niet durven zeggen. De situatie was onhoudbaar omdat uit verschillende parlementaire onderzoekscommissies telkens was gebleken dat de concurrentie tussen de Rijkswacht, de gerechtelijke en de gemeentepolitie zo negatief was, dat het contraproductief werkte. Daarom heeft men gekozen om die drie te integreren in wat nu de federale en lokale politie zijn. (Bert Van Dijck) De Ruyver: Absoluut mee eens. De tijd was kort, omdat de politieke wereld snel resultaat wou van de werkgroep, en er waren veel prioriteiten. Dat is de enige reden waarom deze technische materie onderbelicht is gebleven. Maar niemand betwist de noodzaak van volwaardig forensisch onderzoek. En het belang ervan neemt alleen maar toe, omdat de Salduzwet het moeilijker maakt om bekentenissen te krijgen (verdachten hebben nu meteen recht op een advocaat, nvdr. ). Feit is wel dat forensisch onderzoek duur is, en daar wringt het schoentje: het budget van justitie is beperkt. (Roger Vanderweyden - Tienen) De Ruyver: Dat zou volledig haaks staan op de fundamenten van onze rechtsstaat. Bij ons kan men niemand veroordelen om preventieve redenen. Een rechter moet vaststellen dat iemand een gevaar is voor zichzelf of zijn omgeving, voor men ingrijpt. Er moet dus eerst een daad zijn. Het omgekeerde zou ik beangstigend vinden. Natuurlijk kan het wel nuttig zijn om risicopersonen gedragsmatig op te volgen, maar dan wel buiten justitie. (Sarah Delafortrie - Schaarbeek) De Ruyver: Natuurlijk bestaat de maffia in België, want de maffia is overal. Ons land is een kruispunt in Europa voor goederen- en geldstromen, en daarom is het erg aantrekkelijk voor de georganiseerde misdaad. We hebben een driehonderdtal criminele organisaties in kaart gebracht, die actief zijn in zeer uiteenlopende sectoren. Gelukkig is de rest van de samenleving geleidelijk aan het ontdekken dat dit niet enkel het werk is van justitie en politie, maar bijvoorbeeld ook van ons financieel-economische systeem, kijk maar naar de strijd van staatssecretaris John Crombez tegen witwassen. Ook meer en meer lokale besturen willen daarin een rol spelen. Dat besef is laat gekomen, maar momenteel gaat het snel. Opgetekend door Thomas VerbekeVolgende keer: Maarten Matienko, communicatiemanager van VAB Mail uw vragen naar mijnvraag@knack.be en maak kans op 2 filmtickets.Opgetekend door Thomas Verbeke