Betekent uw interesse voor een internationale functie dat u teleurgesteld bent over uw ervaringen en de mogelijkheden in België? (Edwin Coremans, Herentals)

YvesLeterme: Nee. Mijn keuze voor het internationale niveau is een positieve keuze. Al van in mijn jeugd heb ik de vaste wil om een deel van mijn loopbaan te ontwikkelen buiten België. Op een bepaald moment krijg je dan de kans bij een wereldorganisatie als de OESO en ik wilde die kans grijpen. De Wetstraat is niet echt de navelstreng van de wereld. Ooit wil ik nog aan de slag gaan in of voor het bedrijfsleven. We zien nog wel hoe en wanneer.
...

YvesLeterme: Nee. Mijn keuze voor het internationale niveau is een positieve keuze. Al van in mijn jeugd heb ik de vaste wil om een deel van mijn loopbaan te ontwikkelen buiten België. Op een bepaald moment krijg je dan de kans bij een wereldorganisatie als de OESO en ik wilde die kans grijpen. De Wetstraat is niet echt de navelstreng van de wereld. Ooit wil ik nog aan de slag gaan in of voor het bedrijfsleven. We zien nog wel hoe en wanneer. Leterme: Als je 800.000 stemmen krijgt, ben je voor sommigen een bedreiging. En dan schuwt men de grove middelen niet. Soms oordeelden bepaalde journalisten of commentatoren ook zonder dat ze de ware toedracht van een dossier kenden, of zochten ze achter een bepaalde uitspraak of beslissing dingen die er niet waren. Maar daar kijk ik niet met verbittering of frustratie op terug. Leterme: Ik heb toen niet alle kansen gekregen, maar dat heeft ook en vooral te maken met ons politieke systeem. Door de tweeledige structuur van de Belgische democratie en de versnippering van politieke krachten volstaat het niet om van de kiezer een duidelijk mandaat te krijgen om je politiek programma uit te voeren. Je bent altijd afhankelijk van zelfs de kleinste schakel in een brede coalitie. In 2007 en 2008 hebben sommige Franstaligen de kans gemist om het land te hervormen. Blijkbaar was die crisisperiode nodig, want een paar jaar later is het wel gelukt. De periode 2008-2010 was onder meer door de financiële crisis ook een van de moeilijkste ooit. Als ik terugkijk op die periode zijn er natuurlijk dingen die ik beter anders had aangepakt, maar dat geldt voor elke periode. Leterme: Bij de OESO betalen wij wel degelijk bijdragen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid. Het klopt wel dat er een fiscale vrijstelling is voor alle medewerkers van internationale instellingen. Die regeling geldt omdat lidstaten van internationale instellingen met hun ledenbijdrage uiteraard niet bereid zijn om rechtstreeks de schatkist te spijzen van het land waarin die instellingen gevestigd zijn. Leterme: Nee. Elke politicus die buiten de binnenlandse politiek op internationaal vlak of in bijvoorbeeld een ander domein van de samenleving een andere functie bekleedt, kan - gesterkt door die ruimere ervaringen en inzichten - perfect de draad weer opnemen en heeft het volste recht om zich aan het oordeel van de kiezer te onderwerpen. Leterme: De regering heeft op mijn voorstel en dat van minister Didier Reynders (MR) en met de steun van een ruime parlementaire meerderheid geoordeeld dat de coöperatieve aandelen onder de toepassing zouden vallen van de depositogarantieregeling. Aan dat fonds worden bijdragen geleverd door de sector. Maar voordat dat fonds effectief sommen uitkeert, moet eerst de vennootschap die de betrokken coöperatieve aandelen uitschreef uitgewonnen worden, en moet haar vermogen geliquideerd en uitgekeerd worden aan de vennoten. Dat neemt tijd in beslag. Pas wanneer dat allemaal achter de rug is, kunnen de terugbetalingen gebeuren. Het is dus heel moeilijk om daar een timing op te plakken. Opgetekend door Hannes CattebekeVolgende week: Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV. Mail uw vraag naar mijnvraag@knack.be en maak kans op twee filmtickets.Opgetekend door Hannes Cattebeke