Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet goed beseffen dat het gaat om kinderen van ouders 'van allochtone he...

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet goed beseffen dat het gaat om kinderen van ouders 'van allochtone herkomst' die in België geboren zijn en van wie de huistaal na twee of drie generaties nog altijd niet het Nederlands is. Dat is het bedroevende resultaat van het falende beleid van de traditionele partijen. Intussen is de bevolking niet meer ontvankelijk voor al die wereldvreemde en uitzichtloze 'tegemoetkomingen' vanuit een verkeerd begrepen 'tolerantie' met het oog op 'inburgering'. Zonder Nederlands en zonder diploma is er volstrekt geen toekomst in Vlaanderen.