Als gewezen lid van het ondersteunend personeel van een secundaire school kan ik alleen maar Steve Vandenberghe bijvallen. Gezien ik dagelijks over...

Als gewezen lid van het ondersteunend personeel van een secundaire school kan ik alleen maar Steve Vandenberghe bijvallen. Gezien ik dagelijks overleg pleegde met de directie heb ik notie van hun takenpakket. Om de leerkrachten behoorlijk op te volgen en er daardoor voor te zorgen dat het curriculum voldoet aan de eisen van de inspectie is er bijna geen tijd. Het dagdagelijks organiseren van een schooldag, ouders ontvangen, vergaderingen en klassenraden bijwonen, het financiële plaatje doen kloppen, ambtsbevoegdheden uittekenen: het is maar een greep uit de de waaier aan taken die een directeur moet vervullen. Minister Hilde Crevits heeft dan wel de mond vol van 'meer middelen', maar op het veld is daar niets van te merken.