De N-VA heeft gedeeltelijk gelijk als ze protesteert tegen het voornemen van het Gemeenschapsonderwijs om kinderen van vr...

De N-VA heeft gedeeltelijk gelijk als ze protesteert tegen het voornemen van het Gemeenschapsonderwijs om kinderen van vreemde origine hun eigen taal te laten spreken - niet enkel op de speelplaats maar zelfs in de klas ('De Vlaamse onderwijsambitie is te soft', Knack nr. 48). Wat verwacht men dan van de betrokken leerkrachten? Dat zij Arabisch, Berbers of Turks aanleren? Ik heb er op onze school samen met andere collega's voor gestreden dat de officiële voertaal op de speelplaats en in de leraarskamer het Nederlands zou worden. Dit behoort tot een van de deontologische plichten voor elke leerkracht.