Als je lichaam in rechtstreeks contact komt met elektrische stroom, ontstaat een elektriciteitsongeval. Het lichaam fungeert dan als een geleider voor de stroom. Elektriciteit kiest voor de weg met de minste weerstand, langs de zenuwen, bloedvaten en spieren, door het lichaam.
...

Als je lichaam in rechtstreeks contact komt met elektrische stroom, ontstaat een elektriciteitsongeval. Het lichaam fungeert dan als een geleider voor de stroom. Elektriciteit kiest voor de weg met de minste weerstand, langs de zenuwen, bloedvaten en spieren, door het lichaam. We maken een onderscheid tussen ongevallen met laag- en hoogspanning. Elektriciteitsongevallen in de thuisomgeving zijn vaak het gevolg van laagspanning. Als een hoogspanningskabel of een bovenleiding van een trein afknapt, ontstaat een erg gevaarlijke situatie. Die staan onder hoogspanning. Zo behandel je elektriciteitsongevallen door laagspanning. Uit de situatie kun je afleiden dat het om een ongeval met laagspanning gaat. Het slachtoffer kan bewusteloos zijn. Het kan hartritmestoornissen, ademhalingsproblemen of een circulatiestilstand hebben. Vaak heeft het slachtoffer brandwonden op de plaats van het contact met de stroombron en de plaats waar de stroom het lichaam verliet. Het slachtoffer kan spierkrampen hebben. Schakel snel de elektrische stroom uit. Dat doe je door: l de stekker uit het stopcontact te trekken; l smeltzekeringen te verwijderen of de automatische zekering uit te schakelen; l de hoofdschakelaar uit te zetten. Maak het slachtoffer los van de stroombron. Pas wanneer de stroom is uitgeschakeld of wanneer het slachtoffer van de stroombron is verwijderd, kun je veilig hulp verlenen. Maak eerst contact met het slachtoffer door hem even met de handrug aan te raken. Raadpleeg een arts als het slachtoffer aangeeft dat hij zich even 'raar' voelde. In dat geval was er een kortstondige bewustzijnsverandering. Alarmeer de Noodcentrale 112 als het slachtoffer ernstig gewond is, ademhalingsproblemen of bewustzijnsstoornissen heeft of als je twijfelt. Verleen hulp met het oog op de letsels. Koel bijvoorbeeld brandwonden, reanimeer een slachtoffer met een circulatiestilstand, leg een bewusteloos slachtoffer in stabiele zijligging...