'Een theater is eigenlijk niet veel meer dan een stamcafé waar wat kunst aan toegevoegd is.' Acteur Burghart Klaußner in Der Spiege...