Het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern financiert ook een leerstoel en een onderzoeksfaciliteit aan de KU Leuven. Maar officieel heet het dat Margaret Bath, 'senior-president onderzoek, kwaliteit en technologie van de Kellogg Company', een eredoctoraat krijgt 'voor haar inzet voor de samenwerking tussen universiteit, industrie en overheid'.
...

Het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern financiert ook een leerstoel en een onderzoeksfaciliteit aan de KU Leuven. Maar officieel heet het dat Margaret Bath, 'senior-president onderzoek, kwaliteit en technologie van de Kellogg Company', een eredoctoraat krijgt 'voor haar inzet voor de samenwerking tussen universiteit, industrie en overheid'. Lijkt deze eretitel niet verdacht veel op een relatiegeschenk? KU Leuven-rector Rik Torfs wijst erop dat het 'maar' een facultair eredoctoraat betreft, minder prestigieus dan een universitair eredoctoraat. Hoe dan ook, zegt hij, 'een relatiegeschenk, dat hoort niet. Bij eredoctoraten gaat het om verdiensten op wetenschappelijk of maatschappelijk vlak, en daar zullen wij ons in de toekomst strikt aan houden. Het eredoctoraat voor Margaret Bath is geregeld vóór ik aan het bewind kwam. Het is dus niet mijn besluit, maar ik heb dit besluit ook niet ingetrokken omdat ik alle vertrouwen heb in de inhoudelijke beoordeling van dit dossier door de vorige ploeg. U raakt hier wel een gevoelige snaar. Belangenverstrengeling is natuurlijk uit den boze. Als de universiteiten al niet meer onafhankelijk zijn, wie dan wel nog?' De inhoudelijke afweging in het dossier van de topvrouw van 's werelds grootste ontbijtgranenproducent werd onder meer gemaakt door professor Jan Delcour van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. 'Ik mag hopen dat u ook de tijd zult nemen om eind deze maand naar de lezing van deze interessante dame te komen luisteren', steekt hij van wal. 'Met dit eredoctoraat wil de universiteit duidelijk maken dat ze haar volle steun geeft aan het zogenaamde 'triple helix-model', waarin industrie, universiteit en overheid samenwerken om mooie dingen te doen voor de samenleving. Margaret Bath heeft daarenboven een indrukwekkend trackrecord in de industrie, met name op het gebied van het verrijken van ontbijtgranen met ijzer.' Ontstaat hier niet op zijn minst de schijn van belangenvermenging - een eredoctoraat in ruil voor royale financiële steun? 'Ach, er zullen altijd mensen zijn die dat zo interpreteren', zegt professor Delcour. 'Maar wat vermag je daartegen? Bovendien: als we niet samenwerken met de industrie, krijgen we ook kritiek. En wie de moeite doet om onze overeenkomst met de Kellogg Company te lezen, zal zien dat het hier een schenking betreft, en dat alle rechten van het onderzoek bij de KU Leuven blijven.' DOOR HAN RENARD, FOTO THOMAS DE BOEVERRik Torfs: 'U raakt hier wel een gevoelige snaar.'