Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, wou dat de Spelen een apolitiek karakter hadden. Vrij snel doorkruisten afrekeningen, nationale gevoelens, ideologieën en staatsbelangen dat streven. Een inventaris van strubbelingen.
...

Pierre de Coubertin, de grondlegger van de moderne Olympische Spelen, wou dat de Spelen een apolitiek karakter hadden. Vrij snel doorkruisten afrekeningen, nationale gevoelens, ideologieën en staatsbelangen dat streven. Een inventaris van strubbelingen.24 Afrikaanse landen laten verstek gaan omdat het rugbyteam van Nieuw-Zeeland optreedt in Zuid-Afrika, waartegen een internationale sportboycot geldt wegens de apartheidspolitiek.Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) stelt eerst Chicago als gaststad voor, maar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt beslist ten gunste van Saint Louis.Uit wraak voor 1980 blijven de Sovjet-Unie en 13 andere communistische landen weg, officieel wegens de luchtvervuiling en de overdreven commercialisering van de Spelen.Studentenprotest voor de Spelen wordt in bloed gesmoord. Op het erepodium 200 meter steken zwarte Amerikanen Tommie Smith en John Carlos zwart gehandschoende vuist op, als protest tegen de rassendiscriminatie in de VS.België krijgt de Spelen toegewezen omdat het zo erg heeft geleden onder WO I. De aanstichters van de oorlog - Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en Turkije - zijn niet uitgenodigd. Rusland blijft weg wegens interne revolutionaire troebelen.Duitsland en Japan, verliezers van WO II, zijn uitgesloten. Voor het eerst nemen communistische landen deel: Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Polen en Joegoslavië.Nederlandse regering is gekant tegen evenement wegens sporten op zondag, aantreden van vrouwen en 'heidens karakter van de Spelen'. De financiering gebeurt door particulieren en bedrijven.Sovjet-Unie is voor het eerst van de partij. Japan en Duitsland mogen opnieuw deelnemen. Probleem: West- en Oost-Duitsland zijn politiek gescheiden, maar moeten van het IOC één ploeg vormen. Oost-Duitsland (DDR) weigert en blijft weg. IOC laat Volksrepubliek China en Nationalistisch China (Taiwan) toe. Taiwan trekt zich terug. De Volksrepubliek arriveert kort voor sluiting Spelen, waardoor ze niet deelneemt aan de competitie.Palestijnse terroristen van Zwarte September schieten in olympisch dorp 2 Israëlische atleten dood en gijzelen 11 anderen. Bij reddingsoperatie komen de gegijzelden, 5 van de 8 terroristen en 1 politieagent om het leven. Balans 17 doden.Wanneer de Hongaren goud behalen, gaat niet de Oostenrijks-Hongaarse vlag maar die van Hongarije omhoog. Grootvorstendom Finland, deel van Rusland, heeft een eigen ploeg, maar bij de 9 Finse overwinningen wordt de Russische vlag gehesen met Finse wimpel erboven.Spelen afgelast wegens Eerste Wereldoorlog (WO I, 1914-1918).Verzet tegen de toewijzing aan Berlijn, maar geen boycot. Duitsland gebruikt de Spelen om propaganda te maken voor het nazistische regime. Helena Mayer, schermster van Joodse afkomst in de Duitse ploeg, wint zilver en brengt op het podium de nazigroet. De zwarte Amerikaanse sprinter Jesse Owens wint 4 maal goud in het land dat de Arische superioriteit huldigt.13 landen nemen deel aan 1e Olympische Spelen van de moderne tijd. Alleen Hongarije stuurt een afvaardiging op overheidskosten, om zijn zelfstandigheid binnen het Oostenrijks-Hongaarse Rijk te beklemtonen. België neemt niet deel aan het 'te hoog gegrepen olympische gedoe'.Na de Sovjetinval in Afghanistan (1979) kondigen de VS boycot af. In verscheidene westerse landen spreken regeringen zich uit voor een boycot, maar besluiten nationale Olympische Comités toch deel te nemen (bv. in België). Uiteindelijk nemen 85 landen deel; 14 treden aan achter olympische vlag. Belangrijkste afwezigen: VS, Duitsland, China, Japan, Canada, Kenia.Omdat China de mensenrechten onvoldoende respecteert, in het bijzonder in Tibet, roepen sommige prominenten en politici op de openingsceremonie te boycotten. Tibetaanse en andere activisten verstoren de wereldwijde reis van het olympisch vuur van Athene naar Peking.Omdat Japan China binnenvalt (1937), wordt Tokio als locatie vervangen door Helsinki. Wanneer de Sovjet-Unie Finland aanvalt (1939), worden de Spelen afgelast. Boycot van Egypte, Irak en Libanon, uit protest tegen Frans-Britse interventie in Suezcrisis. Nederland, Spanje en Zwitserland blijven weg omdat de Sovjet-Unie de Hongaarse opstand heeft neergeslagen. China weigert deelneming omdat het IOC Taiwan blijft erkennen.BRON: 'POLITIEKE GESCHIEDENIS VAN DE OLYMPISCHE SPELEN', KNACK HISTORIA NR. 4, MAART 2008.