De Vlaamse cultuursector benut de oneindige mogelijkheden van het internet niet genoeg, blijkt uit een studie van steunpunt Re-creatief Vlaanderen. De onderzochte bibliotheken, culturele centra en musea zijn zich daar wel van bewust, maar ze stoppen er toch weinig tijd en geld in. Jan Braeckman, directeur van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, zegt dat er een enorme achterstand moet worden overbrugd. 'In '96 verplichtte de overheid alle bibliothek...

De Vlaamse cultuursector benut de oneindige mogelijkheden van het internet niet genoeg, blijkt uit een studie van steunpunt Re-creatief Vlaanderen. De onderzochte bibliotheken, culturele centra en musea zijn zich daar wel van bewust, maar ze stoppen er toch weinig tijd en geld in. Jan Braeckman, directeur van het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken, zegt dat er een enorme achterstand moet worden overbrugd. 'In '96 verplichtte de overheid alle bibliotheken om internet beschikbaar te maken voor iedereen en dat is ons ook gelukt. Maar na die eenmalige impuls van de overheid is zeker eenderde van de Vlaamse openbare bibliotheken compleet blijven steken.' Het bericht is vooral alarmerend omdat andere studies er nu al op wijzen dat de bibliotheken de jongeren, internetgeneratie bij uitstek, aan het verliezen zijn. De bibliotheken zijn zich bewust van het gevaar, maar weten er duidelijk geen raad mee. 'Iedereen weet dat die jonge gasten de grote uitdaging zijn, maar we hebben er nog geen oplossing voor gevonden. Ik zie wel een mogelijkheid in het aanbieden van gratis muziek zoals ze in Denemarken met succes doen. De overheid heeft er alle licenties opgekocht om zo een brede muziekkeuze gratis aan te bieden in de bibliotheken. Maar dat vraagt dus wel serieuze investeringen', aldus Braeckman. Geld blijkt overal hét argument. Ook de musea rekenen op stevige budgetten van de overheid eer de sector de nodige stappen in de richting van een e-cultuur kan zetten. 'Het besef dat er iets moet gebeuren is er', zegt Ode De Zutter, projectleidster van Move, Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie. 'En de wil om er iets aan te doen ook. Maar dat kost geld en de Vlaamse musea besteden hun kleine budget liever aan traditionele publieksacties.' Het rapport van Re-creatief Vlaanderen stelde ook vast dat er een te groot gebrek aan vorming is in de culturele sector om echt vooruitgang te kunnen boeken. 'Klopt,' zegt De Zutter, 'er zijn nog veel te weinig opleidingen, maar dat is gelukkig aan het veranderen sinds wij erin investeren.' Een echte e-cultuur is volgens De Zutter in ieder geval nog niet voor morgen. 'Het probleem is dat men veel te veel tegelijk wil. Nederland staat uiteraard al veel verder en wij zullen nog heel wat tijd nodig hebben om hen bij te benen. Maar het gaat de goede kant op.'T.V.