Het nieuwe beheerscontract van de VRT zorgde maandenlang voor commotie in politieke en mediakringen. Het werd uiteindelijk een compromis met een extra dotatie van 250 miljoen frank (6,2 miljoen euro) gekoppeld aan een plafonnering van de reclame-inkomsten. Vooral de differentiëring van het nieuws en de uitbreiding van de duidingsprogramma's krijgen prioriteit.
...

Het nieuwe beheerscontract van de VRT zorgde maandenlang voor commotie in politieke en mediakringen. Het werd uiteindelijk een compromis met een extra dotatie van 250 miljoen frank (6,2 miljoen euro) gekoppeld aan een plafonnering van de reclame-inkomsten. Vooral de differentiëring van het nieuws en de uitbreiding van de duidingsprogramma's krijgen prioriteit.Op de diverse redacties zijn de grote lijnen ondertussen uitgezet en wordt er druk over de inhoudelijke invulling gediscussieerd. September was de streefdatum, maar door het aanslepende gebakkelei rond de nieuwe beheersovereenkomst werden de plannen een tijdlang noodgedwongen on hold gezet, tot groot ongenoegen van directeur televisie Christina von Wackerbarth. Nu de mist is opgeklaard, is het tijd voor beslissingen en de topprioriteit is de verdere uitbouw van de VRT als informatiezender. In de nieuwe overeenkomst met de overheid wordt de nadruk trouwens op deze hoofdopdracht van de openbare omroep gelegd. Naast het kwantitatieve gegeven van 1,5 miljoen kijkers per dag werd de waardering van de kijker voor de duidingsprogramma's als kwalitatief criterium in de beheersovereenkomst ingeschreven. De achterliggende filosofie voor de hervormingen is een grotere complementariteit tussen de nieuws- en duidingsprogramma's op de twee netten. De format voor een nieuw politiek programma is definitief goedgekeurd. In het voorlopig nieuwe uitzendschema wordt het een laatavondprogramma op vrijdag met een herneming op zaterdag. In 45 minuten wordt het parlementaire debat van de voorgaande week er kritisch bekeken, zowel op regionaal, federaal als Europees vlak. Langere reportages zullen met kortere nieuwsflashes worden afgewisseld. Naar het voorbeeld van Den Haag vandaag zullen de premier en de Vlaamse minister-president regelmatig over het regeringswerk ondervraagd worden. Wie het gezicht van het programma wordt, is nog niet bekend. Wel is zeker dat het niet live zal gaan, maar in de namiddag wordt opgenomen. Canvas had in totaal vijf nieuwe duidingsprogramma's in het vooruitzicht gesteld. Naast het politieke programma was er ook belangstelling voor magazines over sport, cultuur, lifestyle en sociaal-economisch nieuws. Of die er komen, is nog onzeker. De herdefiniëring van het journaal, dat een inhoudelijke verbreding krijgt, lijkt het verst gevorderd. Het zevenuurjournaal wordt het ankerpunt van TV1. Een nieuwsitem zal, meer dan vroeger, gekoppeld worden aan een stuk concrete achtergrondinformatie en live-interventies. Het journaal zou daarmee nog een stuk toegankelijker moeten worden en een breder publiek aanspreken. Een duopresentatie naar het voorbeeld van de commerciële zender VTM werd niet overwogen.MEER EN BETERDe meerwaardezoeker van Canvas zal zijn achtuurjournaal moeten missen, maar kan zijn nieuwshonger stillen met een vernieuwd TerZake. De ambities zijn niet min, elke werkdag een programma van een uur dat alle relevante thema's uit het journaal oppikt. Naast de politieke items, buitenland, de grote maatschappelijke debatten, cultuur en lifestyle zou het financieel-economisch nieuws nadrukkelijker worden gevolgd. Studiogasten, directe confrontaties, live-interventies en reportages. Door het verdwijnen van het achtuurjournaal is er op Canvas geen nieuws as such meer. In de huidige formule sloot TerZake perfect bij het tweede journaal aan en was de overgang van nieuws naar duiding op dezelfde zender een evidentie. Er zal wellicht naar een mengvorm worden gezocht. Panorama lijkt de grote verliezer. De makers hadden een apart budget aangevraagd om meer eigen onderzoeksjournalistiek te leveren. Gebrek aan financiële middelen zorgt ervoor dat zij hun droom voorlopig moeten opbergen. De gemaakte keuzes vereisen immers niet alleen extra technische middelen, maar ook meer mankracht. Vooral op de nieuwsdienst lijkt een reorganisatie van de binnenlandredactie noodzakelijk om het totaalpakket van Journaal, TerZake, het nieuwe politieke magazine en De zevende dag degelijk te onderbouwen. De zevende dag en Koppen blijven vaste waarden op TV1, net als Zinzen op Canvas. Ondertussen wordt ook voort gewerkt aan de uitbouw van het e-servicenetwerk. In de planning was een eerste testfase opgenomen voor september, de nieuwe optie is december. Een honderdtal gezinnen in de provincie Antwerpen zou dan een voorlopige versie van interactieve televisie kunnen uitproberen.Tine Vandendriessche