Als vogels in het nieuws komen, gaat het meestal over uitstervende soorten, maar af en toe wordt er een nieuwe soort gepresentee...

Als vogels in het nieuws komen, gaat het meestal over uitstervende soorten, maar af en toe wordt er een nieuwe soort gepresenteerd. Wellicht ontdekt geen enkele Belgische ornitholoog momenteel meer nieuwe vogelsoorten dan Philippe Verbelen. Hij lag aan de basis van de vondst van een kleurrijk honingetertje op het eiland Rote in Indonesië. Het had een andere zang dan verwante soorten op andere eilanden. Waarschijnlijk zijn de eilanden afzonderlijk gekoloniseerd door een soort uit Australië. Eilanden zijn geschikt om evolutionaire aanpassingsmechanismen te bestuderen - dat weten we sinds de passage van Charles Darwin op de Galapagos.