Gerard Reve. Deel 3 van het Verzameld werk van Gerard Reve brengt het werk uit de tweede helft van de jaren zeventig samen. Reves belangrijkste publicaties uit deze tijd zijn ongetwijfeld de romans Oud en eenzaam en Moeder en zoon, waarin hij respectievelijk afscheid neemt van zijn humorloze communistische jeugd en zich met veel gevoel voor ironie bekeert tot het rooms-katholicisme (Veen, 1600 fr.).
...

Gerard Reve. Deel 3 van het Verzameld werk van Gerard Reve brengt het werk uit de tweede helft van de jaren zeventig samen. Reves belangrijkste publicaties uit deze tijd zijn ongetwijfeld de romans Oud en eenzaam en Moeder en zoon, waarin hij respectievelijk afscheid neemt van zijn humorloze communistische jeugd en zich met veel gevoel voor ironie bekeert tot het rooms-katholicisme (Veen, 1600 fr.). Stijn Streuvels. De jongste heruitgave van Stijn Streuvels wellicht bekendste roman, De teleurgang van den Waterhoek (1927), is een tekstkritische editie. Ze herstelt de originele versie van het boek in ere, dat immers vanaf de tweede druk opvallend werd ingekort, waarbij vooral pikant geachte passages waren gesneuveld (Manteau, 995fr.). Ernest Hemingway. De herdenking van de honderdste geboortedag van Ernest Hemingway heeft een "nagelaten" boek opgeleverd, De waarheid in het ochtendlicht, eigenlijk de ingekorte versie van een onafgewerkt gebleven roman. Qua stijl is dit in Afrika gesitueerde boek vintage Hemingway, maar de narratieve kracht van diens grote werk is ver te zoeken (Meulenhoff, 798 fr.). Arthur Schopenhauer. Zijn pessimisme belette Arthur Schopenhauer niet om enige leefregels voor het geluk te bedenken, die postuum werden gepubliceerd als De kunst gelukkig te zijn. De teneur is voorspelbaar: verlang maar niet te veel (Sun, 450 fr.). Kuifje. Hugues Dayez is een authentieke tintinofiel, een vriend van de stripfiguur Kuifje. Hij schrijf dus zonder vreugde zijn goed gedocumenteerde studie Tintin et les héritiers. Daarin betoogt Dayez immers dat de erfgenamen van Kuifjes geestelijke vader Hergé na diens dood in 1983 de ene blunder op de andere stapelden en het culturele icoontje Kuifje tot een mercantiele melkkoe reduceerden (Luc Pire, 700 fr.). Literatuur. Als huldeblijk aan wijlen de hoogleraar Dina Hellemans verscheen Peilingen, een bundel opstellen van vrienden en collega's over thema's waarop de overledene zich had toegelegd. Vooral het theater krijgt daarbij aandacht, zowel de tekst- als de voorstellingsanalyse (VUB Press, 650 fr.). Geschiedenis. De titel van het boek Geschiedenis in het groot geeft perfect de ambitie van de Amsterdamse docent Fred Spier aan: een structuur bedenken die een zo breed mogelijk mogelijk beeld van het verleden kan omvatten. Spiers theorie weerspiegelt een laat-20ste-eeuwse bekommernis: de samenhang tussen natuur en cultuur (Amsterdam University Press/Kritak, 790 fr.). M.R.