KLASSIEK.
...

KLASSIEK.Twee Nederlandse klassiekers uit de late Middeleeuwen hebben een nieuwe editie in één band gekregen: Marieken van Nieumeghen en Elckerlijc. Het eerste was in oorsprong een volksboek, het tweede wilde een stichtend verhaal zijn. De complexere verhaalstructuur ervan maakt Marieken ook voor de hedendaagse lezer aantrekkelijker. Beide teksten hebben evenwel hun thema gemeen, zoals de ondertitel van deze duo-uitgave aangeeft: "zonde, hoop en verlossing". Deze uitgave is uitvoerig ingeleid en geannoteerd door Bart Ramakers. Voor de omzetting in hedendaags Nederlands zorgde Willem Wilmink (Prometheus/Bert Bakker, 900 fr.). GEORGE ORWELL.Geïnspireerd door nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie van Stalin, verwachtte George Orwell dat de volgende generatie in een nachtmerrie zou leven, beheerst door een big brother, zonder kans op individuele persoonlijkheid of een autonoom gevoelsleven. In 1948 goot Orwell deze fantasie uit in een roman, draaide "48" om en had zijn titel, "1984". De roman werd snel een literaire klassieker; de moderne Nederlandse editie ervan kreeg nu een pocketuitgave (Singel, 300 fr.). HERODOTOS.De geestelijke emancipatie van het klassieke Athene van de vijfde eeuw vóór Christus vindt een weerspiegeling in het literaire werk van Herodotos. Dat hij Europa's eerste prozaïst was, moeten de korte teksten in "Veertig verhalen" bewijzen. Dit door Gerard Koolschijn vertaalde proza getuigt van Herodotos' nieuwsgierigheid naar onbekende werelden achter de horizon, van de fantasie die hij daarvoor nodig had en van het taalvermogen om die uit te schrijven (Bert Bakker, 595 fr.). CULTUUR.In "Grensgevallen" bundelde Gust De Meyer, communicatiewetenschapper aan de KU Leuven, enkele opstellen over de dunne lijn tussen elitaire en populaire vormen van cultuur, zowel in kunst, reclame als media. Zoals wel vaker bij hem het geval is, getuigt De Meyer van een paradoxale, moraliserende schroomvalligheid wanneer hij wil betogen dat moraliseren in deze kwestie uit den boze is (Garant, 495 fr.). FEIT & FICTIE.Het tijdschrift Feit & Fictie heeft vooral aandacht voor hoe de geschiedenis wordt gerepresenteerd, hoe ze vorm krijgt in kunst en denken. In het jongste nummer trekt Michael Zeeman van leer tegen de Nederlandse biografiepraktijk. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn: de relatie tussen fictie en emotie, duels, Cees Nooteboom, cultuurpessimisme, de Needcompany en de fotografie (Historische Uitgeverij, 600 fr.). M.R.