RODDY DOYLE.
...

RODDY DOYLE."De vrouw die tegen de deur aan liep", de jongste roman van de Ierse schrijver Roddy Doyle, is al in een pocketeditie verkrijgbaar. Doyle schrijft een krachtig en toch licht proza, waarvan de thematiek meestal in de heffe des volks is gesitueerd. Met groot mededogen en inlevingsvermogen beschrijft hij in deze roman het plots afgebroken, niet onverdeeld gelukkige huwelijksleven van een nog jonge vrouw (Singel, 300 fr.). HEIDEGGER (1).Het van 1927 daterende "Sein und Zeit" wordt tot de hoofdwerken van de Duitse filosoof Martin Heidegger gerekend. Deze studie rond de "zijnsvraag" is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald door Mark Wildschut, als "Zijn en tijd". Net omdat voor de grote systeembouwer Heidegger taal en verwoording zo essentieel waren, is een vertaling van dit ingewikkelde boek geen overbodige luxe (Sun-Kritak, 1300 fr.). HEIDEGGER (2).Omdat het zonder handleiding nauwelijks in zijn correcte betekenis te lezen zou zijn, verzorgde Heidegger-specialist Jacob van Sluis een "Leeswijzer bij 'Zijn en tijd' van Martin Heidegger". Dit boekje situeert "Zijn en tijd", brengt er een samenvattend overzicht van en sluit af met een verklarende woordenlijst, een concordantielijst van termen en een register, waarbij zowel naar de Duitse editie als de Nederlandse vertaling wordt verwezen (Damon, 500 fr.). MIDDELEEUWEN.Voor de onvolprezen reeks "Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen" bracht de Brusselse medioneerlandicus Jozef Janssens in "Op avontuur" een reeks studies over middeleeuwse heldenverhalen uit de Lage Landen samen. Janssens laat uitschijnen dat de bloeiende middeleeuwse literatuurgeschiedenis te eenzijdig aandacht heeft voor de context van de literatuurproductie en daardoor te weinig oog heeft voor de tekstproductie zelf. "Op avontuur" corrigeert dat beeld enigszins (Prometheus, 1100 fr.). DESIGN.De designfabriek rond Alberto Alessi, waarin ontwerpers als Aldo Rossi en Philippe Starck actief zijn geweest, bracht een groot aantal gebruiksvoorwerpen voor de dagelijkse leefwereld voort. Het boek "Alessi. Kunst en poëzie" van Fay Sweet brengt daarvan een qua toon soms wat hoogdravend, maar toch informatief overzicht (Van Buuren, 695 fr.). M.R.