ARTHUR RIMBAUD.
...

ARTHUR RIMBAUD.Paul Claes stelde onder de titel "Gedichten" een ruime en bijzonder mooi uitgegeven bloemlezing samen uit de poëzie van Arthur Rimbaud (1854-1891), "het fenomenaalste talent dat de lyrische poëzie tot nog toe heeft gekend". Claes' vertalingen getuigen niet alleen van een groot taalgevoel, maar evenzeer van een indrukwekkende eruditie, zoals ook blijkt uit de commentaren bij de gedichten die achterin zijn opgenomen (Athenaeum - Polak & Van Gennep, 750 fr.). TOM WOLFE.In de korte roman "Hinderlaag bij Fort Bragg" zet de Amerikaanse schrijver Tom Wolfe zijn tijdskritiek verder. Deze keer zijn het de media die het moeten ontgelden, meer bepaald de drang naar scoops, waarmee journalisten beweren de gerechtigheid en het algemeen belang te dienen maar die vooral zijn ingegeven door hun hunker naar persoonlijk succes. Een ook in een Vlaamse context zeer actueel klinkend onderwerp (Prometheus, 395 fr.). W.F. HERMANS.In "Herinneringen van een engelbewaarder" (1971) liet de drie jaar geleden overleden W.F. Hermans een magistraat verstrikt raken in de interne contradicties van de moraal. In de roman is de oorlog voor Hermans zowel het decor voor ingewikkelde morele kwesties als een thema voor kritiek op de Nederlandse samenleving. Het boek verscheen nu in een pocketeditie (Singel, 300 fr.). JERUZALEM.Als Jeruzalem een van de meest fascinerende steden op aarde is, komt dat minder door wat er te zien valt, dan door het gewicht van de geschiedenis dat nog dagelijks op de stad drukt. In "Een gouden bekken vol schorpioenen" schreef de Britse journalist Con Coughlin een goed geïnformeerde reportage over het chaotische samenleven van joden en Palestijnen in de stad (Van Reemst, 850 fr.). MIDDELEEUWEN.Wellicht waren het zijn vertalingen van Middeleeuwse teksten die de dichter Willem Wilmink ertoe brachten zijn visie op de Middeleeuwen uit te schrijven. In "Mijn Middeleeuwen" verzamelde hij een reeks impressies over deze periode, en illustreerde ze uitvoerig met poëzie uit de tijd (Bert Bakker, 500 fr.). GENOEGENS.De Franse auteur Philippe Delerm heeft het in "De eerste slok bier" over "kleine genoegens". In dit piepkleine boekje vraagt hij in korte tekstjes aandacht voor de eenvoudige dingen des levens, als kleine meditaties in een veel te groot en al te jachtig geworden wereld (Arbeiderspers, 250 fr.). M.R.