Wie in de veertiende editie van Van Dale naar 'e-mailen' zoekt, vindt bij het voltooid deelwoord van dat moeilijk vervoegbare werkwoord: 'geë-maild' (met trema en liggend streepje). Dat is duidelijk fout, want niet conform de nieuwe woordenlijst (het Groene Boekje), dat voortaan 'ge-e-maild' (met twee liggende streepjes) voorschrijft. Nog merkwaardiger is dat de cd-rom die bij de nieuwe Van Dale hoort, 'ge-e-maild' wél correct spelt. Er is dus een verschil tuss...

Wie in de veertiende editie van Van Dale naar 'e-mailen' zoekt, vindt bij het voltooid deelwoord van dat moeilijk vervoegbare werkwoord: 'geë-maild' (met trema en liggend streepje). Dat is duidelijk fout, want niet conform de nieuwe woordenlijst (het Groene Boekje), dat voortaan 'ge-e-maild' (met twee liggende streepjes) voorschrijft. Nog merkwaardiger is dat de cd-rom die bij de nieuwe Van Dale hoort, 'ge-e-maild' wél correct spelt. Er is dus een verschil tussen de gedrukte en de elektronische versie van de nieuwe Van Dale, althans wat het werkwoord 'e-mailen' betreft. Maar dat is nog niet alles, want er zijn ook nieuwe Van Dales waar het voltooid deelwoord van het werkwoord 'e-mailen' wél correct gespeld wordt, en dat zowel in de gedrukte als in de elektronische versie. Wat is er aan de hand? De uitgevers van Van Dale hebben op een bepaald ogenblik geconstateerd dat er met 'geë-maild' een fout in de nieuwe editie was geslopen. Ze hebben die fout aangepast terwijl de persen al aan het draaien waren. Vandaar dat die fout alléén werd gecorrigeerd in de bijdrukken van de veertiende editie. Is dat wel ernstig? In Utrecht schat Rik Schutz, uitgever van Van Dale, dat zo'n vijftigduizend Van Dales werden gedrukt waarin 'geë-maild' fout geschreven staat. Op de vraag of over die fout en eventueel andere gebreken niet meteen gecommuniceerd had moeten worden, antwoordt Rik Schutz dat er binnenkort een erratalijst op de website van Van Dale wordt geplaatst. 'Het gaat om slechts een paar foutjes', zegt Schutz. Jammer toch, want de bezitters van de nieuwe Van Dale hadden alle reden om aan te nemen dat ze nu ook voor de spelling blind naar hun nieuwe Van Dale konden grijpen. Daarvoor stond immers toch het 'keurmerk' (p. xxiii) garant, waarin plechtig wordt verkondigd dat de nieuwe Van Dale het Groene Boekje 'onverkort' toepast en dat het woordenboek 'geheel conform de officieel geldende spelling' (15 oktober 2005) is samengesteld. Die belofte is Van Dale duidelijk niet nagekomen. Rik Schutz van Van Dale ontkent dat een erratalijst voorkomen had kunnen worden, als Van Dale wat meer geduld had geoefend en niet tegelijk met de nieuwe Woordenlijst op de markt had willen komen. Schutz: 'Op die manier komt er nooit een nieuw woordenboek. Nooit tevoren stonden er minder fouten in een Van Dale.'Piet de Moor