GUY DE MAUPASSANT.
...

GUY DE MAUPASSANT.In het begin van de jaren 1880 was de Franse schrijver Guy de Maupassant goed op dreef, omdat hij in de krant een gretige afnemer voor zijn proza vond. Gemiddeld had hij minder dan twee weken nodig om een nieuw verhaal te voltooien. Zijn 59 verhalen uit 1881-82 vullen het forse boekdeel "Het varken Morin", het vervolg op "Op een mooie lenteavond", dat 's mans productie van de zes daaraan voorafgaande jaren bevat. Hier komt de geroutineerde Maupassant aan het woord, prikkelend zonder onfatsoenlijk te worden, prikjes uitdelend zonder subversief te worden. De (vrij adequate) vertaling is zeer modern; in een verklarende voetnoot wordt de uitroep merde! vertaald als shit! (Veen, 900fr.). KAREL ENDE ELEGAST.In de voortreffelijke reeks Nederlandse Klassieken verscheen een nieuwe editie van het beroemde, in zijn eigen tijd al populaire middeleeuwse ridderepos "Karel ende Elegast", waarvan de oudste versie vermoedelijk uit de twaalfde eeuw stamt. De tekst - het relaas van een aanslag op Karel de Grote - is een van de weinige oorspronkelijk Middelnederlandse ridderepossen, zij het dat die wellicht is geïnspireerd op een Latijnse kroniek. De vertaling is het werk van Karel Eykman en wordt naast de versie van rond 1350 afgedrukt, terwijl A.M. Duinhoven voor een uitvoerige situering en annotering zorgde (Prometheus, 595 fr.). AUGUSTINUS.Veel geschriften van Aurelius Augustinus hebben ook buiten de theologie een lezerskring gevonden. Daartoe behoren ook diens "Belijdenissen", die vermoedelijk 16 eeuwen oud zijn. De tekst is opgevat als een monoloog waarin de auteur zich tot God richt en zijn leven overloopt. Deze nieuwe uitgave gebruikt de vertaling van wijlen Gerard Wijdeveld uit 1963 (Ambo/Kritak, 598 fr.). GESCHIEDENIS.Wie zijn parate kennis van het verleden wil testen, kan terecht bij "Toernooi", een "quizboek over geschiedenis". Het boek gaat uit van 128 in moeilijkheidsgraad variërende quizvragen. De antwoorden daarop - het gros van het boek - vormen samen een postmoderne versie van het geschiedenishandboek: diachronisch opgebouwd, voorwendend een spelletjesboek te zijn (Davidsfonds, 395 fr.). FRANSE NEDERLANDEN.De 23ste editie van het jaarboek "De Franse Nederlanden" opent met een studie over de katholiciteit in het politiek linkse Noord-Frankrijk. Verder bevat het boek goed onderbouwde bijdragen over onder meer de architect Lous-Marie Cordonnier, de schilder Eugène Leroy, de middeleeuwse oorsprong van de Vlaamse landbouw en het lot van de vrijmetselarij tijdens de Tweede Wereldoorlog (Murissonstraat 260, 8931 Rekkem, 1200 fr.). OLDTIMERS.Een auto bezitten die nog dateert van vóór het uniforme en onderling verwisselbare blik dat nu de straten doet dichtslibben, heeft ook zo zijn nadelen. Zo'n ding gaat roesten, is vaak duur in het onderhoud, wisselstukken zijn niet meer te vinden, het beantwoordt niet meer aan de reglementeringen. Twee liefhebbers, Ton Lohman en Rein van der Zee, stelden daarom "Kies uw klassieker" samen, met technische informatie over een groot aantal leuke en waardevolle auto's sinds de jaren vijftig (Elmar, 590 fr.). M.R.