BERNARD MALAMUD.
...

BERNARD MALAMUD.In de krachtige traditie van de Amerikaanse short story neemt Bernard Malamud (1914-1986) een ereplaats in. Het valt na te lezen in het mooi vormgegeven "Alle verhalen". Het boek valt wat duur uit, maar het is wel in een eenmalige, genummerde editie gepubliceerd. Van de vijfenvijftig verhalen werd ruim de helft nog niet eerder in het Nederlands uitgegeven. Malamud behoort tot die typische, artistiek zo vruchtbaar gebleken joods-New Yorkse cultuur. Die vormt ook het decor van zijn proza, waarin doorgaans kleine mensen zich - noodgedwongen met veel zin voor relativering - met vallen en opstaan een stek in het leven trachten te veroveren, waarbij ze proberen verwachtingen en desillusies enigszins in balans te houden. Doorheen de bundel valt op te merken hoezeer de fantasie in Malamuds verhalen steeds meer aan gewicht won (Meulenhoff, 2500 fr.). FRANCISCO GOLDMAN.Met "Esteban" - genoemd naar een hoofdpersonage - schreef de Amerikaans-Guatemalteekse auteur Francisco Goldman een vaak beklemmende roman over de uitbuiting van jonge mensen uit de derde wereld, die op zoek gaan naar een beter bestaan in het rijke Noorden. Zo belanden vijftien Midden-Amerikanen als aspirant-zeelui op een schip in de haven van New York, dat eigenlijk een niet eens zeewaardig wrak blijkt te zijn (De Geus, 998 fr.). HERMAN BRUSSELMANS.Het jongste boek van Herman Brusselmans is geen roman, maar een verzameling allerlei, columns, gedichten, toneel en verder nog enig ondefinieerbaars. Het zijn even zo vele pogingen om een vorm te zoeken voor de vertrouwde Brusselmansiaanse kijk op de wereld. Er komt dus weer heel wat sfeervol bullshitten aan te pas, waarbij het leesbaarste nog altijd gewoon in het proza te vinden is (Prometheus, 695 fr.). J. BERNLEF.In "De losse pols" verzamelde dichter en prozaïst J. Bernlef twee reeksen essays, een eerste over diverse artistieke disciplines, een tweede over literatuur. Bernlef schrijft toegankelijk, maar ook met meer verwondering dan diepgang. De programmatische opstellen zijn het interessantst. Daarin pleit Bernlef ervoor om het realisme als artistiek principe te overstijgen - want daar dient de kunst voor (Querido, 699 fr.). NAAKTHEID.In "Denken over bloot" bracht Jaap Rijsdijk een reeks notities met filosofische reflecties over naaktheid bij elkaar. Zijn uitgangspunt is dat kleding, het bedekken van wat een natuurlijke staat is, niet vanzelfsprekend is. Het boekje omschrijft meer een uitgangspunt dan dat het daar veel originele conclusies uit puurt (Damon-Kritak, 398 fr.). HEILIGEN.De christelijke literatuur heeft een groot aantal hagiografieën voortgebracht. Op basis daarvan stelde Ludo Jongen zijn boek "Heiligenlevens in Nederland en Vlaanderen" samen, waarin enkele tientallen heiligen een biografietje krijgen. De beknoptheid van de teksten ontneemt evenwel de glans van de fantasie die over met name de middeleeuwse heiligenlevens hangt (Bert Bakker, 695 fr.). ANARCHISME.Om zijn vijftigste nummer te vieren, publiceerde het anarchistische tijdschrift Perspectief een "Anarchistisch citatenboek", een verzameling van enkele honderden uitspraken die van dicht of van ver met het anarchistische gedachtengoed te maken hebben (Libertaire Studiegroep, Wolterslaan 63, 9040 Gent, 350 fr.). M.R.