LUIGI MALERBA.
...

LUIGI MALERBA.In de 16de eeuw leverden de Nederlanden hun eerste en vooralsnog enige paus, Adrianus VI. Zijn verkiezing is het decor waartegen de Italiaanse schrijver Luigi Malerba zijn roman ?De maskers? laat spelen. Macht, corruptie, decadentie, schandaal en intrige zijn er de belangrijkste ingrediënten van (Arbeiderspers, 739 fr.) HOOGLIED.Het bijbelse, 117 verzen tellende ?Hooglied? blijft een parel van de liefdespoëzie. Pius Drijvers en Jan Renkema brachten er een nieuwe, uitvoerig ingeleide en becommentarieerde vertaling van uit. Ze kozen voor een zo hedendaags mogelijk klinkende vertaling, waarbij ze de knelpunten zelfs voorlegden aan een lezerspanel ?tussen 17 en 71 jaar? ! (Ambo, 595 fr.) SLAPELOOS.?Uren na middernacht? is de titel die Harold Polis meegaf aan een door hem samengestelde verhalenbundel rond het thema slapeloosheid, met proza uit de Nederlandse literatuur van Louis Couperus tot Stefan Hertmans. Slapeloosheid is een origineel onderwerp, hoewel ; dat is niet precies het thema van het verhaal dat hij van Paul van Ostaijen opnam, dat immers gaat over de sluimering (Meulenhoff-Manteau, 698 fr.) STEPHEN KING.?De scherpschutter? is het eerste deel van de cyclus ?De donkere toren? van meester-suspensauteur Stephen King, waarvan nu de pocketeditie verscheen. De zucht naar wraak van het hoofdpersonage past in de idealistische queeste die het onderwerp van de cyclus is. Deze eerste, niet echt op zichzelf staande aflevering kreeg een nawoord mee waarin King het opzet van de hele reeks uiteenzet (Poema, 260 fr.) CHARLES VAN DER LEEUW.De regio rond de Kaukasus heeft niet veel baat gehad van het verdwijnen van de Sovjetunie. In zijn reportageboek ?Storm over de Kaukasus? beschrijft de Nederlandse journalist Charles van der Leeuw de (door de westerse mensenredders genegeerde) oorlogen die dit gebied teisteren, de tragische gevolgen ervan voor de burgerbevolking, de betekenis van olie en drugs en vooral de criminele rol van de maffia die niet tot de Kaukasus beperkt blijft (Babylon-De Geus, 798 fr.) CHARLES TAYLOR.De Canadese filosoof Charles Taylor is de meest prominente pleitbezorger van de communautaristische gemeenschapsethiek. In ?Charles Taylor. Een mozaiek van zijn denken? bundelden Stefaan Cuypers en Willem Lemmens essays die Taylors ideeën kaderen in diens visie op de moderniteit en de identitaire problemen die daaruit voortvloeien. Ze belichten vooral Taylors kritiek op het individualisme en het positivisme (Pelckmans/Kok-Agora, 695 fr.) VOETBAL.Het voetballen is zeventien eeuwen geleden uitgevonden door, inderdaad, de Chinezen ; de oudste sporen ervan in West-Europa gaan terug tot de 12de eeuw. Met ?De geschiedenis van het voetbal? schreef de Nederlander Bram Cohen een met veel anekdoten gelardeerde, beknopte synthese van het voetballen door de eeuwen heen. Een sympathiek en pretentieloos boekje (Arch, 390 fr.) ANTI-ETATISME.De VUB-historicus Guy Vanthemsche publiceerde met ?Les paradoxes de l'état? een goed gestoffeerd essay over de relaties tussen staat en economie in België in de 19de en de 20ste eeuw, vanuit het perspectief van het hedendaagse anti-etatisme (Labor, 390 fr.) M.R.