PIETER WIEGERSMA.
...

PIETER WIEGERSMA.Met ?Postbode van de hemel? schreef Pieter Wiegersma een heel aparte bundel verhalen. Ze zijn apart door hun onderwerp, de beeldende kunst, maar ook doordat ze heel ongedwongen balanceren tussen autobiografie en inventie. Wiegersma schrijft een getemperd, licht nostalgisch proza, waarin tal van befaamde kunstenaars een rol spelen en die achterin ook worden gerepertorieerd ; een verhalenbundel met een ?namenregister? : je ziet het niet elke dag (In de Knipscheer, 690 fr.) ALEJANDRO JODOROWSKY.Joodse vertelkunst, Latijnse versie : dat is ?De woede van Teresa? van de schrijver-cineast Alejandro Jodorowsky, een nu in Parijs wonende Chileen van joods-Russische afkomst. De lijvige roman vertelt het met mythische en volkse verhalen doorspekte relaas van de omzwervingen van de familie Jodorowsky en hoe ze uiteindelijk in Chili belandde (Arena, 998 fr.) OSCAR HIJUELOS.Het waarmerk van het oeuvre van Oscar Hijuelos ligt in de evocatie van de Latijns-Amerikaanse component van New York. Zijn jongste boek ?De kerstdagen van meneer Ives? maakt daar geen uitzondering op, maar het onderscheidt zich van zijn vorige romans door een meer afstandelijke, filosofische en beschouwende toon (Anthos, 790 fr.) ANDREAS BURNIER.In haar nieuwe roman ?De wereld is van glas? ontwikkelt de Nederlandse schrijfster Andreas Burnier literair de thema's die ze de jongste jaren in andere genres behandelde, vooral de identitaire zoektocht voor de liefhebbers (Meulenhoff, 798 fr.) ROEL JANSSEN.De aanstaande invoering van de euro heeft al een thriller opgeleverd : ?De struisvogelcode? van Roel Janssen, een verhaal uit de moreel bepaald niet verheffende haaienwereld van beurzen, banken en speculanten. Janssen schrijft met kennis van zaken, maar soms té ; een overdaad aan uitleggerigheid schaadt de spanning (Balans, 790 fr.) MONTAIGNE.Hans van Pinxteren liet een derde (grafisch alweer prachtig afgewerkte) aflevering verschijnen van de door hem vertaalde essais van de 16de-eeuwse schrijver Michel de Montaigne. In ?De sporen van het vuur? zijn liefde en erotiek het onderwerp. Deze even amusante als wijze, ?menselijke? en louterende tekst behoort tot het late werk van Montaigne (Athenaeum - Polak & Van Gennep, 790 fr.) SPELLING.Wim Daniëls en Felix van de Laar, twee Nederlandse taalkundigen, zijn geen vrienden van de nieuwe spelling. Hoe die spelling tot stand is gekomen en, vooral, waarom ze volgens hen zo beroerd is uitgevallen onderzoeken ze in ?Spellingchaos?. Het is geen fraai relaas, noch voor de taalgeleerden, noch voor hun politieke opdrachtgevers en voogden (Scheffers, 398 fr.) GUILLOTINE.Emiel Ferfaille was de laatste Belg die door de justitie naar de guillotine werd verwezen. Deze onderofficier vermoordde in 1917 zijn zwangere vriendin, kreeg geen genade en werd in 1918 in Veurne onthoofd. Het verhaal van deze passionele moord, het proces en de executie wordt verteld door Siegfried Debaeke in zijn uitvoerig geïllustreerde boek ?De laatste onthoofding? (De Klaproos, 590 fr.) M.R.