De begroting '97 : Vlaanderen vergroot de inkomsten en tempert de uitgaven.
...

De begroting '97 : Vlaanderen vergroot de inkomsten en tempert de uitgaven.Met nauwelijks verholen trots leverde de Vlaamse regering bij het parlement de begroting voor volgend jaar af. Volgens zijn Septemberverklaring speelde regeringsleider Luc Van den Brande (CVP) het quasi onmogelijke klaar : een begroting die afstevent op een nultekort, terwijl de politieke beleidsruimte vergroot. De inkomsten stijgen dan ook inderdaad sneller dan de uitgaven, met respectievelijk 7 en 3,7 procent. Vlaanderen heeft volgend jaar 11,8 miljard frank te kort voor zijn goed 553 miljard frank uitgaven. Dat is de laatste keer, want volgens minister van Financiën Wivina Demeester (CVP) zal er in 1998 helemaal geen tekort meer zijn. Eigenlijk is er nu voor het beleid zelf, dus afgezien van de rentebetalingen en de schuldaflossingen, al een overschot van dik twaalf miljard frank. In eenzelfde euforisch elan benadrukten de Vlaamse excellenties iets te nadrukkelijk dat de belastingen eigenlijk dalen. Dat is inderdaad zo voor de successierechten, een Vlaamseigen belasting, maar daar doen vooral de kleine KMO's hun voordeel mee. In feite gaat het om een werkgelegenheidsmaatregel, de lage erfenisrechten moeten vermijden dat de erfgenamen het bedrijf te gelde maken om uit de kosten te komen. Maar de Vlaamse inkomsten op hun geheel stijgen met 7 procent of 5,2 procent na inflatiezuivering, wat een stuk meer is dan de groei van de economie en een veelvoud van de loonsverhogingen die volgend jaar toegelaten zijn. De inkomensgroei komt vooral uit de hogere stortingen van de federale overheid. Of de belastingbetalers nu hun geld aan de nationale fiscus dan wel aan een Vlaams loket afgeven, komt per saldo op hetzelfde neer. En tussen twee haakjes, ook de waterrekening tikt volgend jaar voor de meesten zwaarder aan. Weliswaar belooft minister Theo Kelchtermans (CVP) elke Vlaming vijftienduizend liter leidingwater gratis, maar wie voor wassen en plassen meer dan 41 liter per dag verbruikt, krijgt een verhoogde heffing voor afvalwater. Definitief beslist is nu ook dat de Vlaamse overheidsholding Gimv volgend jaar vijftien procent van zijn kapitaal ook al vroeger belastinggeld naar de Beurs brengt. De Vlaamse regering hoopt daar vier miljard frank uit te halen, die zij prompt zal investeren in havens, stedelijke commerciële centra, industrieterreinen, toerisme en nieuwe trams. Wivina Demeester is fier op haar begroting.